Projektowanie zieleni

Odpowiednio dobrana i właściwie rozmieszczona zieleń publiczna stanowi piękną wizytówkę każdej miejskiej przestrzeni. Przed jej posadzeniem w danym miejscu należy jednak zwrócić uwagę zarówno na warunki środowiskowe, jak i na wymagania danych roślin. Dlatego też urządzanie zieleni powinno zawsze odbywać się w oparciu o odpowiednio przygotowany projekt, którego kluczowym elementem jest sporządzenie właściwej koncepcji. Sprawdź szczegóły!

W jaki sposób należy projektować publiczne tereny zieleni?

Przy projektowaniu terenów zieleni miejskiej trzeba wziąć pod uwagę konieczność przestrzegania określonych zasad. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że posadzona w danym miejscu roślinność powinna służyć zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i turystom. Z reguły musi ona wyróżniać się określonymi walorami estetycznymi tak, aby przebywanie w jej pobliżu sprawiało przyjemność danym osobom.

Oczywiście nie bez znaczenia są też warunki ekologiczne panujące na konkretnym terenie. Możliwość posadzenia określonych gatunków drzew, krzewów czy kwiatów w wybranej lokalizacji zależy przede wszystkim od rodzaju gleby, poziomu nasłonecznienia i składu powietrza. Specjaliści zatrudniani przez takie firmy, jak Pracownia Projektowa Magdalena Loose, wskazują, że lepiej jest zrezygnować z umieszczania skomplikowanych układów roślinnych na obszarach, gdzie funkcjonują podziemne zbrojenia. Do takich elementów trzeba mieć bowiem nieograniczony dostęp, aby w razie konieczności móc szybko usunąć jakiekolwiek awarie.

Projektowanie zieleni – dobra koncepcja to podstawa!

Projektowanie terenów zieleni jest złożonym, bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga dysponowania odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności technicznych. Pierwszym i przez wielu uznawanym za najważniejszy etapem opracowywania projektu jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu zielenią. Dokument taki zazwyczaj składa się z dwóch części – ogólnej oraz graficznej. W tej pierwszej określa się przedmiot inwestycji oraz warunki jej realizacji, wskazuje się również na istniejące na danym terenie obiekty infrastrukturalne. Zamieszcza się tam również szczegółowy opis terenu wraz ze wstępnym określeniem występującego tam zapotrzebowania na wodę i energię elektryczną.

W części graficznej dokumentu natomiast osoba odpowiedzialna za projektowanie zieleni prezentuje inwentaryzację obecnego stanu. Wskazuje także na koncepcje zagospodarowania terenu zielenią, w tym planowany układ szaty roślinnej oraz wyznaczenie granic ewentualnej strefy ochronnej.