Segregowanie odpadów

Sortowanie odpadów w obliczu postępującej degradacji środowiska naturalnego stało się koniecznością, ponieważ, jako wstęp do utylizacji i recyklingu odpadów, pozwala zmniejszyć ilość śmieci, które odpowiadają za skażenie i wyniszczenie ekosystemu. Według informacji GUS-u, zamieszczonej w raporcie dotyczącym ochrony środowiska w Polsce, w 2018 roku wytworzyliśmy 128 mln ton odpadów, z czego 12 mln ton stanowiły odpady komunalne. Gdyby odnieść te wartości do liczby mieszkańców naszego kraju, wynik wzbudza zaniepokojenie, a trzeba dodać, że z roku na rok ilość produkowanych przez nas odpadów wzrasta.

 

Segregacja śmieci to niezbędny etap skutecznej utylizacji i recyklingu

Odpady przemysłowe i komunalne nie rozpływają się w powietrzu, ale kumulują na składowiskach. Stały się nieodłącznym elementem ekosystemu, dla którego jednocześnie stanowią ogromne zagrożenie. Szkodliwe substancje trafiają do gleb, wód, powietrza, stają się elementem pożywienia zwierząt, a co gorsza, wraz z pokarmami wędrują także do naszych żołądków. Bez naszej interwencji przyjazne nam środowisko zniknie bezpowrotnie, a zastąpi je złowrogi świat zniszczony przez katastrofę naturalną. Ograniczenie ilości śmieci i właściwe zagospodarowanie odpadów już wytworzonych to priorytet, a najskuteczniejszymi sposobami osiągnięcia tych celów są utylizacja i recykling odpadów. By jednak mogły one przynieść oczekiwane rezultaty, poprzedzać je musi prawidłowo prowadzona i powszechna segregacja odpadów.

 

Selektywna zbiórka odpadów wymaga zaangażowania nas wszystkich

Odzysk surowców pozwala ograniczyć ilość odpadów, ale także zaoszczędzić zasoby naturalne. Kluczową kwestią jest jednak powszechność segregacji śmieci. Jeśli nawet większość mieszkańców jednego bloku dba o prawidłową selekcję odpadów, ale trafi się jedna osoba, która np. do pojemnika na papier wrzuci mokre odpady BIO, zniweczy wysiłek wszystkich. Wstępna selekcja śmieci ma bowiem gwarantować to, że odpady trafią do firm zajmujących się recyklingiem w stanie, który pozwoli na ich dalsze przetworzenie. Podniesienie poziomu recyklingu w zakładach produkcyjnych, które generują najwięcej odpadów różnych frakcji, to z kolei priorytet dla całej krajowej gospodarki. O tym, jak istotnym elementem procesu zarządzania odpadami jest ich selekcja u źródła, od lat przekonują fachowcy w dziedzinie recyklingu – Stena Recycling. Jak podkreślają jej eksperci – zwiększenie poziomu recyklingu odpadów to korzyść dla środowiska, ale także dla firm generujących te odpady. Dla ochrony środowiska kluczową sprawą jest także odpowiednie zabezpieczenie, szczególnie groźnych dla natury i ludzi, odpadów niebezpiecznych.

 

Jak segregować śmieci, by robić to prawidłowo?

Do segregacji śmieci służą pojemniki w odpowiedniej kolorystyce. Do niebieskich koszy wrzucamy papier, do zielonych – szkło, żółte pojemniki przeznaczone są na odpady z tworzyw sztucznych i metal, brązowe na odpady BIO, a czarne na odpady resztkowe. Do tych ostatnich koszy do segregacji powinno trafiać jak najmniej odpadów. Pojemniki do segregacji pozwalają oddzielić od siebie poszczególne frakcje śmieci, by potem mogły zająć się nimi firmy trudniące się recyklingiem. Ta wstępna selekcja skraca czas i zmniejsza koszt procesów związanych z przetwarzaniem odpadów, wpływa na efektywność recyklingu, a także w wielu przypadkach czyni go w ogóle możliwym. W przedsiębiorstwach prawidłowe sortowanie odpadów wspierać powinny natomiast firmy specjalistyczne, które zajmą się utylizacją odpadów niebezpiecznych, edukacją kadr w zakresie magazynowania i właściwego segregowania odpadów oraz zorganizują bezpieczny odbiór i transport odpadów.