rozwód Łódź

Proces rozwodowy może odbyć się bez pomocy adwokata, lecz trzeba być bardzo dobrze przygotowanym do rozprawy, ponieważ wszystkie wypowiedzi do sądu, zapytania, wnioski muszą spełniać takie same wymogi, jakie nakłada się na adwokata. Warto dobrze przemyśleć decyzję o niezatrudnianiu adwokata.

Jakie czynności trzeba będzie wykonać podczas sprawy rozwodowej?

Po pierwsze należy przygotować poprawny pod względem formalnym pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew. Na sporządzenie odpowiedzi na pozew jest przewidziane tylko czternaście dni. Poza tym do przygotowanych pism należy sporządzić odpowiednie załączniki, a także przygotować odpisy pism i załączników. Konieczne będzie również przygotowanie wniosku o zabezpieczenie powództwa w zakresie alimentów lub kontaktów dziećmi, odpowiedź na taki wniosek, a nieraz także zażalenie do sądu apelacyjnego.

Obowiązkowo należy wziąć udział w rozprawie rozwodowej przed sądem, na której należy ustnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie i ustosunkować się do twierdzeń i żądań przeciwnika. Czasem ustalenie wysokości alimentów oraz podział majątku okazują się kwestiami spornymi, więc należy prawidłowo sformułować swoje żądania i udowodnić przed sądem zdolność zarobkową i majątkową do zapłaty alimentów. Wszystkich informacji na temat przeprowadzenia rozwodu można dowiedzieć się z Internetu, lecz by bez problemu przejść przez rozwód, trzeba wykazywać się kilkoma cechami osobowości lub poszukać adwokata. Aby znaleźć informacje na temat rozwodu lub adwokata w mieście Łodzi wystarczy wpisać w Google np. rozwód Łódź, a ofert będzie wiele.

W jakiej sytuacji lepiej zatrudnić adwokata?

Można przejść przez rozwód samodzielnie bez adwokata, jeśli jesteś w stanie prawidłowo napisać pozew, a także nie pogubisz się w stosie dokumentów, które gromadzą się podczas rozwodu. Poza tym musisz być dobrze zorganizowany i pilnować wszystkich terminów, a także nie bać się przemawiać publicznie, umieć spójnie wyrażać swoje myśli i żądania. Jeśli rozumiesz język urzędowy oraz jesteś w stanie zrozumieć przepisy prawa, prawdopodobnie uda Ci się rozwieść bez pomocy adwokata. Często okazuje się, że najtrudniejszym i najbardziej stresującym momentem w życiu jest właśnie rozwód Łódź, Wrocław, czy Warszawa to duże miasta, w których z łatwością można znaleźć pomoc prawną, a warto jej poszukać, gdy stres pozbawia cię zdolności racjonalnego myślenia i po prostu nie jesteś w stanie ogarnąć wszystkich formalności. Niestety nierzadko pojawiają się problemy z podziałem majątku, alimentami. W takich sytuacjach trudno jest obiektywnie ocenić sytuację, dlatego dużą pomocą okazuje się adwokat. Szczególnie jeśli druga strona już ma adwokata, który ją reprezentuje. Opieka nad dziećmi, spłata kredytu hipotecznego, czy sprzedaż mieszkania to sytuacje, z którymi wiąże się rozwód, czy inne duże miasto to najlepszy kierunek, by szukać pomocy prawnej we wszystkich sprawach związanych z rozwodem.