studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne, popularnie nazywane studzienkami kanalizacyjnymi są bodaj najważniejszym elementem systemu kanalizacji. A powody są dwa:

– żadna instalacja czy też urządzenie nie jest bezawaryjne, a sprawność zależy wyłącznie od tego, jak szybko można naprawić ewentualną usterkę. Studnie umożliwiają szybki i łatwy dostęp nie tylko w wypadku napraw, ale również w celu dokonywania przeglądów i konserwacji, co ma niebagatelny wpływ na żywotność systemu;

– studnie usprawniają, a czasami wręcz umożliwiają przepływ wody lub ścieków.

Rodzaje studni kanalizacyjnych

Stosuje się je w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej, czyli sanitarnych, deszczowych, drenarskich, ogólnospławnych oraz w kanalizacji przemysłowej. Dzielone są na włazowe i niewłazowe, a więc takie, gdzie istnieje możliwość dokonywania przeglądów przez człowieka i takie, gdzie konieczne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń. Ze względu na zastosowanie wyróżnia się kilka rodzajów.

Studnie przelotowe

Instalowane na całej długości instalacji kanalizacyjnych różnego zastosowania. Umożliwiają wgląd w poszczególne odcinki danej kanalizacji.

Studnie zbiorcze (węzłowe)

Umieszczane w miejscach krzyżowania się drogi kanalizacyjnej w celu sprawowania kontroli nad miejscami rozgałęzień kanalizacji.

Studnie z dolotem (lewym lub prawym)

Studnie, które oprócz dodatkowego przepływu umożliwiają podłączenie nowego odcinka kanalizacji. W wypadku późniejszych inwestycji doloty mogą być zaślepiane.

Studnie osadnikowe

Są to studnie stosowne w kanalizacjach deszczowych zapobiegające zaleganiu wody opadowej w pobliżu ich spustu. Tego rodzaju studnie są niewłazowe i montuje się je często na prywatnych posesjach. Do ich prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest zastosowanie wspomagających drenaży.

Studnie kaskadowe

Zarówno studzienki, jak i komory kaskadowe umieszcza się w miejscach, gdzie zachodzi potrzeba pokonania dużych różnic wysokości. Mają za zadanie podnieść energię kinetyczną przepływu cieków, a co w niektórych przypadkach dopiero doprowadza do ich spływu rzeczywistego i braku zalegania.

Studnie czyszczące

Montowane w miejscach wykorzystujących wody opadowe w celu ich zagospodarowania. Siłą rzeczy wyposażone w dodatkowe urządzenia oczyszczające wodę z nanosów.

Studnie rozprężne

Tego rodzaju studnie montuje się w miejscach o dużych spadkach gruntu w celu zmniejszenia ilości niezbędnych studni kaskadowych. Umieszczane przy wodociągach, na przykład w terenach górzystych, zapobiegają gwałtownemu przepływowi wody, wytracając szybkość jej ciągu i zapobiegając marnotrawstwu oraz uszkodzeniom kanalizacji.

Studnie energochłonne

Podobnie, jak studnie rozprężne, umieszczane jednakże w miejscach niepewnych tektonicznie, przykładowo: narażone na powstałe następstwa szkód górniczych.

Studnie wodomierzowe

Studzienki służące do pomiarów przepływu wód i ścieków w kanalizacjach.

Studnie ściekowe a właściwiej: zbiorniki w przepompowniach ścieków

Takie instalacje dotyczą zarówno przemysłowych instalacji ściekowych, jak i instalacji wodno-kanalizacyjnych usytuowanych przy prywatnych posesjach.

Z jakich materiałów wykonywane są studnie kanalizacyjne?

Do wykonania studzienek używa się betonu, kamionki, żywicy poliestrowej oraz tworzyw sztucznych.

Źródło: Elplastplus – studnie kanalizacyjne