Współpraca z tłumaczem

Wchodząc na zagraniczne rynki handlowe nie unikniemy zderzenia z barierą językową. Naturalnie, nikt nie jest w stanie poznać wszystkich możliwych języków i tutaj z pomocną dłonią wychodzą do nas tłumacze. Pomogą oni w przygotowaniu dokumentów, negocjacji, podczas prowadzenia rozmów i transakcji handlowych oraz w różnych spotkaniach biznesowych. Chcąc wejść na rynek chiński będziemy potrzebować pomocy tłumacza języka chińskiego, oraz możliwe, że pomocy tłumacza polsko-angielskiego. Idealny byłby wybór tłumacza, który zna zarówno język chiński jak i angielski, ponieważ są to dwa obecnie najpopularniejsze języki na świecie.

Współpraca z tłumaczem

Kiedy mamy już wybranego tłumacza, należy zadać sobie pytanie, jakich tekstów będziemy od niego potrzebować. Czy tłumacz będzie przekładać jedynie dokumenty, czy będziemy potrzebować jego obecności podczas spotkań biznesowych? Warto to przemyśleć wcześniej, ponieważ nie każdy tłumacz podejmuje się wszystkich rodzajów przekładu. Jest wiele różnych rodzajów przekładu i każdy z nich znajduje zastosowanie w innej sytuacji:

  • Tłumaczenia techniczne dla firm – do tłumaczeń technicznych zaliczamy wszystkie tłumaczenia, które wymagają szerokiej, specjalistycznej wiedzy. Techniczne tłumaczenia z języka chińskiego będą obejmować między innymi: instrukcje obsługi, specyfikacje maszyn, certyfikaty jakości, karty charakterystyki, dokumenty eksportowe i importowe. Wybierając tłumacza do przekładów technicznych zwróćmy szczególną uwagę na jego wiedzę z interesującej nas dziedziny.

  • Ustne tłumaczenia symultaniczne – jest to przekład następujący równocześnie w trakcie wypowiedzi obcokrajowca. Tłumacz nie ma możliwości przygotowania notatek „na później”, ani nie może poprosić o powtórzenie danego zdania. Są to tłumaczenia najczęściej na żywo, podczas prelekcji lub konferencji.

  • Ustne tłumaczenia konsekutywne – podczas wypowiedzi obcokrajowca tłumacz prowadzi notatki, po czym na ich podstawie tłumaczy fragmenty wypowiedzi. Ważna tutaj jest dobra pamięć tłumacza i umiejętność sporządzania dobrych notatek.

Podejmując współpracę z tłumaczem chińskim musimy również zwrócić uwagę, by oprócz doskonałej znajomości języka tłumacz znał różnice kulturowe pomiędzy klientem, a kontrahentem z Chin. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i późniejszych błędów. Nie inaczej ma się sprawa z tłumaczeniami technicznymi z angielskiego dla firm. Przekład z każdego języka powinien być wykonany jak najbardziej profesjonalnie i dokładnie, ponieważ może to wpłynąć na reputację i opinię firmy.

Czy tłumaczy obejmuje tajemnica zawodowa?

Przy negocjacjach i relacjach biznesowych wymieniane jest wiele poufnych dokumentów. By cała procedura przebiegała sprawnie i bez zarzutu, każdy z tych dokumentów musi być odpowiednio przetłumaczony. Od tłumaczy wymaga się szczególnego zachowania poufności i tajemnicy zawodowej. Wybierając profesjonalnego tłumacza języka chińskiego będziemy mieli pewność, że wszelkie dane osobowe oraz poufne informacje zawarte w naszych dokumentach będą bezpieczne.

Wybór profesjonalnego tłumacza języka chińskiego lub angielskiego

Wybierają tłumacza trzeba wziąć pod uwagę wiele kwestii. Należy wybrać osobę odpowiedzialną, dyskretną, o bogatej wiedzy lingwistycznej i kulturowej. Współpraca z profesjonalnym tłumaczem chińskim, bądź tłumaczem polsko-angielskim wyraźnie zaprocentuje na dalszych losach firmy, pomoże budować trwałe relacje biznesowe i w dłuższej mierze przyniesie same korzyści. Nie warto oszczędzać na tłumaczeniach i przekładach, ponieważ może to zaważyć na dobrym imieniu naszej firmy.