Dziedzina bezpieczeństwa i higieny pracy to jedna z podstaw, w każdym zakładzie, niezależnie od profilu. Pracodawcy mają obowiązek przeprowadzać szkolenia i informować pracowników między innymi o wszystkich zmianach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym bardziej, jeśli wiąże się to z wpływem na zdrowie i życie pracowników.

Obowiązek konsultacji BHP wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Do kontaktu w tych kwestiach z pracownikami mogą zostać wyznaczone poszczególne osoby lub związki zawodowe. Jedynie w przypadku zakładów, gdzie zatrudnionych jest powyżej 250 osób, zachodzi konieczność powołania komisji BHP. Pracodawca w tym momencie może liczyć na wyłączenie bądź ograniczenie odpowiedzialności związanej z wypadkiem przy pracy. Powoływanie przedstawicieli pracowników, związków zawodowych, jak i komisji, odbywa się w tym samym trybie i na ogólnie przyjętych zasadach. Pracodawca, który odmawia dopełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wykroczeniowej.

Powołanie osób odpowiedzialnych za konsultacje BHP nie wyklucza odpowiedzialności pracodawcy. Ten jednak musi pamiętać o tym, że w grę wchodzi nie tylko informowanie, przydzielanie odzieży i obuwia roboczego, czy też przedstawianie oceny ryzyka zawodowego. Równie ważnym jest umożliwienie pracownikom uczestniczenia w konsultacjach i podejmowania decyzji. To ich wnioski oraz uwagi są w stanie decydować o należytym bezpieczeństwie i higienie pracy. Mimo, że to pracodawca wciąż ponosi odpowiedzialność za całokształt wdrożonych działań.

Informowanie pracowników i niejako współpraca z nimi, w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, jest kluczową. Wynika to z faktu, iż pracownicy najczęściej są głównym i nierzadko jedynym źródłem wiedzy dla pracodawcy, odnośnie tego, co dzieje się na terenie zakładu. Odpowiedzialność, informacja, wyposażenie to główne aspekty związane z konsultacjami, ale dla prawidłowości i zadbania o każdy aspekt, wymagane jest porozumienie. Przedstawiciele pracowników, związki czy też komisje stanowią pomost między pracodawcą, a pracownikami.