Prawnik dla spółki

Wybierając prawnika, który będzie obsługiwał spółkę, warto wziąć pod uwagę kilka aspektów. Usługi prawnicze powinny w najpełniejszy sposób odpowiadać potrzebom podmiotu.

Dlaczego warto mieć prawnika dla spółki

Dlaczego warto powierzyć kompleksową obsługę spółki jednej osobie? Wiele osób zastanawia się nad tym, czy nie jest lepszym rozwiązaniem korzystanie z pomocy prawnej ad hoc. W przypadku osób prywatnych takie rozwiązanie może się sprawdzić, w przypadku spółek jednak, pomoc prawnika może być potrzebna na bieżąco. Prowadzenie tego typu podmiotu pociąga za sobą konieczność zajęcia się wieloma różnymi kwestiami, związanymi z rejestracją spółki, ustanowieniem jej wewnętrznych regulacji etc. Powierzenie spraw spółki jednej osobie sprawi, że będzie ona doskonale zorientowana w stanie prawnym podmiotu i nie przeoczy istotnych detali.

Specjalizacja kancelarii

Wybierając prawnika dla spółki, warto przede wszystkim sprawdzić w czym specjalizuje się dana kancelaria. W przypadku spółek, podstawą będzie prawo gospodarcze. Prawnik powinien być znakomicie zorientowany w prawie spółek handlowych, z uwzględnieniem wszelkich nowelizacji. Co więcej, warto aby orientował się też w prawie pracy. Na jego tle często wynikają bowiem spory między pracodawcą i pracownikami. Kolejną kwestią jest prawo własności intelektualnej. Pomoc prawnika może być przydatna w związku z rejestracją znaków towarowych oraz w sprawach związanych z ewentualnym ich naruszeniem. W przypadku spółek znaczenie mogą mieć także przepisy dotyczące własności przemysłowej. Jeśli spółka funkcjonuje na wielu rynkach, prawnik powinien też znać się na prawie międzynarodowym.

Zakres usług

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług konkretnego prawnika, dobrą praktyką jest zweryfikowanie zakresu świadczonych przez niego usług. Najlepszą opcją jest współpraca z kancelarią, która zapewni nam zarówno codzienną obsługę jak i będzie nas w razie potrzeby reprezentować przed sądem czy organem administracyjnym. Codzienna obsługa polegać może na przygotowywaniu regulaminów, umów, ich analizie pod kątem ryzyka, doradztwie podatkowym. Prawnik towarzyszyć powinien spółce od momentu jej rejestracji, przez procesy przekształceń, aż do ewentualnej likwidacji podmiotu.

Wsparcie merytoryczne: https://www.kancelariasobota.pl/.