Konie są zwierzętami udomowionymi przez człowieka wieki temu. Wcześniej żyły one w stadach na wolności, a obecnie są wykorzystywane przez ludzi do różnych prac i rekreacji. Jednym ze sposobów pracy i obcowania z tymi pięknymi zwierzętami jest hipoterapia. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?

Definicja hipoterapii

Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, w którym bierze udział człowiek i specjalnie przygotowany koń. To zwierzę stanowi integralną część procesu terapeutycznego, a obcowanie z nim przez pacjenta ma doprowadzić do poprawy funkcjonowania organizmu w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej.

Bardzo istotne jest, aby hipoterapię realizowali wykwalifikowani fachowcy. Nie może tego robić po prostu osoba zajmująca się końmi. Choć bez wątpienia będzie miała ona praktykę w pracy z tymi szlachetnymi zwierzętami, to jednak braki w zakresie wiedzy terapeutycznej są przy tym zbyt duże. Wykwalifikowany hipnoterapeuta, zatrudniany m.in. przez ośrodek Balczewo, będzie ściśle współpracował z pacjentem i stosował się do zaleceń ze strony lekarzy prowadzących chorego.

Efekty hipoterapii

Jazda konna bez wątpienia wpływa na kondycję fizyczną człowieka. Aby dobrze i swobodnie jeździć konno, trzeba być wysportowanym i mieć pewne umiejętności. Hipoterapia prowadzi do poprawy ogólnej sprawności fizycznej. Osoba uczestnicząca w terapii wyrabia sobie poczucie równowagi i rytmu, orientacji w przestrzeni i umiejętność panowania nad własnym ciałem. Normalizuje napięcie mięśniowe i poprawia koordynację wszelkich zdolności motorycznych. Poza tym takiej terapii towarzyszy stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, wzrost motywacji dla procesu terapeutycznego, zmniejszenie zaburzeń w sferze emocjonalnej, a jednocześnie rozwijanie pozytywnych relacji z otoczeniem, poprawa percepcji słuchowej i wzrokowej.

Formy terapii w stadninie

Przy realizacji hipoterapii stosuje się kilka metod pracy z koniem. Powinna zostać przy tym nawiązana relacja pomiędzy pacjentem a zwierzęciem, a sprzyja temu praca wykwalifikowanego i doświadczonego hipnoterapeuty. W ośrodku Balczewo pacjenci mogą wziąć udział w fizjoterapii na koniu, czyli szczególnym rodzaju gimnastyki na koniu, który porusza się stępem, jak również w psychopedagogicznej jeździe konnej i woltyżerce oraz w terapii kontaktowej z koniem. Wskazaniem do takiego szczególnego typu terapii fizyczno-psychologicznej będą między innymi dysfunkcje w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Wielu niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci czerpie korzyści z hipoterapii.

Niezapomniane przeżycia – ferie w siodle z Balczewo