Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany może przygotować ekspertyzę budowlaną. Ma on też uprawnienia do wykonywania opinii technicznych i ocen stanu technicznego domu. Poza tym może przeprowadzić inwentaryzację budynku. Chcesz sprawdzić stan techniczny domu w Warszawie? A może walczysz o uzyskanie odszkodowania za błędy na budowie? Znajdź dobrego rzeczoznawcę budowlanego z Warszawy lub okolicy!

Czym jest inwentaryzacja budynku?

Inwentaryzacja budynku to badanie kontrolne nieruchomości. W opinii tego typu ocenia się stan techniczny domu i jego przydatność do użytkowania. Inwentaryzacja budynku, w odróżnieniu od ekspertyzy budowlanej, musi też odzwierciedlać kolejność zmian zachodzących w strukturze domu. Chodzi o wszelkiego rodzaju prace, które wiązały się ze zmianą struktury budynku, np. nadbudową pomieszczenia.

Opinia rzeczoznawcy budowlanego pomoże nam ocenić, czy podczas remontu nie doszło do nieprzewidzianych zmian, które wpływają na stabilność budynku i nasze bezpieczeństwo.

Rzeczoznawca budowlany wykonuje inwentaryzację budynku w przypadku:

 • remontu domu
 • przebudowy i nadbudowy domu
 • zmiany przeznaczenia pomieszczeń w budynku
 • wyodrębnienia w budynku lokalu usługowego
 • remontu
 • wymiany drzwi lub okien
 • wymiany instalacji
 • wymiany urządzeń sanitarnych itp. 

Inwentaryzacja budynku jest też szczególnie przydatna w przypadku starych domów. Zwłaszcza, jeżeli budynek nie posiada dokumentacji technicznej. Kupujesz albo remontujesz dom? Zleć wykonanie inwentaryzacji budowlanej rzeczoznawcy budowlanemu z Warszawy. Ekspert wykona niezbędne pomiary i sprawdzi, jakie zmiany zaszły w strukturze budynku od jego powstania do dziś.

Pamiętajmy, że inwentaryzacja budynku może zastąpić dokumentację inwestorską, jeśli poprzedni właściciel jej nie posiada. Taki dokument może nam się przydać przy okazji ubiegania się o odszkodowanie, np. z tytułu usterki instalacji. Jeśli dojdzie do uszkodzenia budynku albo jego części, ubezpieczyciel zażąda od nas przeglądu technicznego lub innego dokumentu poświadczającego stan budynku.

Inwentaryzacja budowlana – co musi znaleźć się w dokumencie?

Dobrze przygotowana inwentaryzacja budowlana jest realnym odzwierciedleniem aktualnego stanu technicznego budynku. Opinia techniczna tego typu pomaga nam uporać się z błędami wykonawcy i jest dokumentem obowiązującym w przypadku zakupu i sprzedaży domu. Rzeczoznawca budowlany przed oddaniem nam odpowiedniej dokumentacji technicznej musi samodzielnie sprawdzić stan budynku. Bądźmy uważni, ponieważ oględziny domu nie mogą być zlecone osobie postronnej. Rzeczoznawca budowlany musi pojawić się na miejscu, wykonać pomiary, ocenić jakość robót budowlanych i wskazać konkretne zmiany, które zachodziły w strukturze domu.

Co znajduje się w inwentaryzacji budowlanej? W opinii technicznej tego typu rzeczoznawca budowlany umieszcza dane o wielkości domu, jego lokalizacji i liczbie kondygnacji. Należy też określić charakter budynku i jego przeznaczenie – mieszkalne, użytkowe itp. W inwentaryzacji domu umieszcza się jego dokładny opis wraz z danymi na temat działki budowlanej. Poza tym do dokumentów rzeczoznawca budowlany dołącza:

 • opis techniczny budynku
 • opis instalacji i urządzeń sanitarnych
 • wyliczenia
 • rysunki i/lub fotografie z miejsca badania
 • zwymiarowany rzut działki w skali 1:500 (z danymi dotyczącymi budynku oraz jego części i przyłączy)
 • zwymiarowany rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 (z rysunkami więźby dachowej i przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych)
 • grafiki z zaznaczonymi przekrojami kondygnacji (nadziemnej i podziemnej)
 • zwymiarowane rzuty kondygnacji naziemnych i podziemnych w skali 1:50 lub 1:100
 • grafiki z oznaczeniem elementów elewacji
 • grafikę odwodnienia dachu
 • opis dotychczasowych zmian w budynku (powstałych podczas przebudowy, remontu, nadbudowy itp.).

Inwentaryzacja budowlana to obok ekspertyzy budowlanej jeden z ważniejszych i bardziej przydatnych dokumentów. Rejestr prac budowlanych i remontowych, który przygotowuje rzeczoznawca budowlany, jest istotny z wielu względów. Przede wszystkim na jego podstawie możemy ocenić, czy właściciel budynku wykonywał niezbędne prace naprawcze. A te wpływają przecież na stabilność budowli. Poza tym inwentaryzacja domu da nam realny ogląd na temat stanu budynku – nowego lub z rynku wtórnego.