wody recyrkulujące

Cyrkulująca woda w układach chłodniczych stale narażona jest na zanieczyszczenia pochodzące nie tylko od zawartych w niej zawiesin, ale także aerozoli zawartych w atmosferze, w których znajdują się również organizmy żywe. Dlatego też instalacje tego typu wymagają bezwzględnie wprowadzenia programu uzdatniania wody już na etapie ich rozruchu oraz utrzymywanego stale w czasie jej działania. Poniżej omawiamy więc jakie obszary obejmuje tego typu program.

Uzdatnianie wody cyrkulującej mające na celu zmniejszenie jej twardości

Pierwszą kwestią, na jakiej należy skupić się przy uzdatnianiu wody cyrkulującej, jest zmniejszenie jej twardości, która może doprowadzać do nadmiernego osadzania się kamienia w elementach instalacji. Tym samym wpływa ona na obniżenie efektywności cieplnej procesu chłodniczego oraz przyczynia się do powstawania warunków siedliskowych dla wzrostu życia biologicznego. Aby uniknąć zakamienienia w systemach bazujących na wodzie cyrkulującej, należy więc zastosować:

  • zmiękczanie wody uzupełniającej,
  • kontrolę szczelności układu,
  • dozowanie inhibitorów zakamienienia. 

Do tego należy fizycznie kontrolować układy z zastosowaniem wnikliwych badań wody.

Przeciwdziałanie korozji w systemach

Kolejną kwestią pozwalającą poprawić jakość wody cyrkulującej jest zastosowanie inhibitorów korozji, które mają na celu obniżyć ryzyko przedwczesnej i przyspieszonej korozji elementów konstrukcyjnych systemu chłodniczego. Dzięki nim zahamowany zostaje także rozwój niektórych bakterii, które pozbawione są sprzyjającego środowiska obfitującego w pochodne korozji pod postacią np. tlenków żelaza. 

Kontrola biologiczna wody cyrkulującej

Powyższe czynności związane z uzdatnianiem wody cyrkulującej nie są jednak w stanie zapewnić gwarancji braku problemów z życiem biologicznym w wodzie. Dlatego też wymaga ona również odpowiedniej kontroli biologicznej, a także zastosowania odpowiednich biocydów dostępnych w ofercie producenta środków chemicznych do uzdatniania wody ESC GLOBAL. Dzięki temu rozwój niepożądanego życia biologicznego zostanie zahamowany.

Likwidacja osadów

Ostatnią kwestią pozwalającą poprawić jakość wody cyrkulującej jest natomiast zastosowanie filtrów bocznikowych lub chemicznych biodyspersantów, które pozwalają usunąć zanieczyszczenia pochodzące z unoszonych w powietrzu cząstek materii organicznej, przyczyniających się do powstania osadów w postaci brudu oraz szlamu wpływających niekorzystnie na działanie instalacji, a także stwarzających warunki do rozwoju mikroorganizmów.