faktoring

Faktoring umożliwia prostsze finansowanie firmy przez uwolnienie środków, które zostały „zamrożone” w wystawionych przez nią fakturach. Dzisiaj przedsiębiorcy mają możliwość łatwego korzystania z faktoringu również przez internet. Przed rozpoczęciem finansowania faktur należy jednak wybrać formę faktoringu. Czy lepszy będzie ten pełny, a może niepełny?

Faktoring pełny (finansowanie bez regresu)

Aby przedsiębiorca mógł zredukować swoje ryzyko związane z prowadzeniem działalności, powinien on rozważyć skorzystanie z faktoringu pełnego, również określanego jako faktoring bez regresu.

Faktoring pełny polega na sprzedaży wierzytelności z wystawionej faktury do firmy faktoringowej. Dzięki temu przechodzi ona z jednego wierzyciela na drugiego, czyli ma miejsce jej cesja. Za sprzedaż wierzytelności wystawca faktury otrzymuje od firmy faktoringowej określoną opłatę.

Taka forma faktoringu powoduje, że przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed sytuacją, w której jego kontrahent lub klient okaże się niewypłacalny, co może przyczynić się do zachwiania jego płynnością finansową. Odpowiedzialność za niewypłacalność odbiorcy faktury przejmuje wtedy firma faktoringowa.

Faktoring niepełny (finansowanie z regresem)

Drugim rozwiązaniem jest faktoring niepełny, również określany jako faktoring z regresem. W tym przypadku nie dochodzi do przeniesienia wierzytelności z wystawcy faktury na firmę faktoringową.

Taka forma finansowania faktur powoduje, że w przypadku niewypłacalności kontrahenta albo klienta odpowiedzialność ponosi wystawca faktury. Musi on wtedy zwrócić firmie faktoringowej otrzymane środki.

Faktoring z regresem powoduje wtedy, że przedsiębiorca ponosi większe ryzyko, jednak z drugiej strony koszty związane z takim finansowaniem są niższe niż w przypadku faktoringu bez regresu.

Jaki faktoring wybrać dla firmy?

Zarówno faktoring pełny, jak i niepełny mają swoje plusy i minusy, wobec tego przedsiębiorca będzie musiał samodzielnie zdecydować, jaka forma finansowania sprawdzi się w jego przypadku. Na co warto się zdecydować – lepszy będzie faktoring pełny czy niepełny?

Najczęściej faktoring pełny, czyli bez regresu jest polecany przedsiębiorcom, którzy często wystawiają faktury dla nowych kontrahentów i klientów. Wobec tego ponoszą oni wtedy większe ryzyko ich niewypłacalności. Taki faktoring jest też polecany dla każdej firmy, która chce działać bezpieczniej.

Natomiast niepełny faktoring, prowadzony z regresem, rekomendowany jest w szczególności dla firm, które mają sprawdzonych kontrahentów i klientów, więc ryzyko pojawienia się zatorów płatniczych jest wtedy zredukowane.

Pomoc w wyborze odpowiedniego wariantu faktoringu (faktoring pełny i niepełny, faktoring jednorazowy, faktoring cichy) zapewnia firma finea.pl. Ich eksperci po analizie sytuacji klienta mogą wtedy zasugerować, jaki rodzaj finansowania będzie optymalnym wyborem.