Fotowoltaika Sanok

Polska jest krajem, gdzie panują doskonałe warunki do produkcji energii ze słońca. Nasłonecznienie jest uzależnione od położenia geograficznego, ale województwo podkarpackie, na terenie którego leży Sanok, posiada odpowiednie zasoby słoneczne. Średnie nasłonecznienie na tym obszarze oscyluje wokół 1100 kWh/m2. Fotowoltaika cieszy się w Polsce popularnością już od wielu lat za sprawą programów zachęcających, ale obecnie widoczne jest zwiększone zainteresowanie. Wielu inwestorów chce zdążyć z montażem fotowoltaiki przed kwietniem 2022 roku, kiedy to ulegają zmianie przepisy prawa w tym zakresie.

Fotowoltaika Sanok – nowe przepisy od kwietnia 2022 roku

Od tego momentu zmianie ulegnie system rozliczeń za energię wytworzoną za pomocą fotowoltaiki. Konsekwencją wprowadzenia nowych przepisów będzie niestety obniżenie opłacalności instalacji fotowoltaiki, co spowodują mniej korzystne dla użytkownika stawki za sprzedaż i zakup energii. Przepisy będą się odnosić wyłącznie do tych inwestorów, którzy nie wykonają instalacji do kwietnia 2022 roku.

Fotowoltaika Sanok – co wpływa na wydajność instalacji?

Na wydajność działania instalacji fotowoltaicznej wpływa kilka czynników, które zostały przedstawione poniżej.

Nachylenie dachu w odniesieniu do kąta padania promieni słonecznych

Największa wydajność paneli fotowoltaicznych jest możliwa w sytuacji, gdy są one nachylone prostopadle względem padania promieni słonecznych. Optymalne nachylenie dachu w Sanoku powinno wynosi 35-38°. Jeżeli dach jest nachylony względem padania słońca pod kątem o niższej wartości, wówczas największą wydajność instalacja uzyskuje tylko latem.

Ustawienie paneli względem kierunku południowego

Najwyższą wydajność gwarantuje ustawienie paneli słonecznych w kierunku południowym. Dachy, które są skierowane na inne strony świata, uzyskują niższą sprawność. Aby instalacja fotowoltaiczna na dachu skierowanym w kierunku wschodnim lub zachodnim uzyskiwała wysokie wartości mocy, musi zostać wyposażona w odpowiednio dobrane komponenty o wymaganej mocy.

Temperatura paneli solarnych

Wbrew pozorom nie tylko nasłonecznienie determinuje efektywność działania fotowoltaiki. Istotna jest tutaj również temperatura, jaką osiągają panele – jej wysokość jest odwrotnie proporcjonalna do wartości wydajności. To oznacza, że wysoka temperatura podczas działania instalacji może obniżyć jej sprawność. Najlepsze rezultaty osiągane są przez instalacje zamontowane w chłodnym miejscu o wysokim nasłonecznieniu.

Zacienienie dachu

Decydując się na montaż fotowoltaiki w Sanoku, warto wybrać taką lokalizację, która będzie gwarantować małe zacienienie – najlepiej, gdyby w ogóle nie występowało. Zacienienia sprawiają, że instalacja nie pracuje na pełnych obrotach. Wówczas warto wyposażyć panele fotowoltaiczne w specjalne optymalizatory mocy, co jednak generuje dodatkowe koszty instalacji.

Zanieczyszczenia paneli fotowoltaicznych

Z biegiem czasu elementy instalacji ulegają zanieczyszczeniu. Aby uzyskać ich największą wydajność, zaleca się, żeby 1-2 razy do roku dokładnie wyczyścić instalację. Jeżeli zabrudzenia są spore, należy wykonywać tę czynność częściej.

Fotowoltaika w Sanoku z firmą EcoEnergy

Fotowoltaika w Sanoku jest doskonałym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych, którzy chcą obniżyć koszty energii. Aby inwestycja była opłacalna, należy wykorzystać maksymalnie potencjał energii słonecznej. Optymalne rozwiązania w tym zakresie oferują wyłącznie profesjonaliści, a do takich należy EcoEnergy z Rzeszowa. Firma zapewnia swoim klientom kompleksową usługę, a więc, oprócz projektu i montażu instalacji fotowoltaicznej w Sanoku, również fachowe doradztwo, indywidualne podejście oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania.