Odzież bhp

Polskie normy jasno określają obowiązki pracodawcy. Chociaż nie każdy pracownik jeszcze zdaje sobie z tego sprawę, jednak ma on prawo do odzieży ochronnej.

Warto zapoznać się z podstawowymi przepisami prawa na ten temat. Odzież bhp odgrywa bardzo ważną rolę w pracy.

Pracodawca jest zobowiązany przekazać swojemu pracownikowi w sposób nieodpłatny odzież oraz buty robocze, które muszą spełnia wymagania Polskich Norm, wtedy gdy:

1. Odzież osobista pracownika może zabrudzić się lub ulec zniszczeniu.

2. Muszą być spełnione wymagania bezpieczeństwa, higieny pracy, technologiczne czy sanitarne.

Pracodawca powinien zająć się wyznaczeniem danych stanowisk, gdzie bezwzględnie pracownik musi korzystać z obuwia roboczego i odzieży roboczej. Jego zadaniem jest również określenie rodzaju odzieży roboczej na podstawie rodzaju wykonywanej pracy i specyfikę działalności.
Jakie mogą być skutki dla pracodawcy, kiedy mimo wszystko nie przekaże pracownikowi odzieży roboczej?

Nie przekazanie odzieży roboczej lub pozwolenie pracownikowi na pracę bez odzieży ochronnej, skutkuje przede wszystkim zagrożeniem karą grzywny, gdyż jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Prawo przewiduje również możliwość ustalenie przez pracodawcę miejsc pracy, gdzie pracownicy mogą korzystać ze swojej prywatnej odzieży i butów, jednak potrzebna jest tu ich zgoda oraz to, aby te rzeczy spełniały odpowiednie wymagania bhp.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą, szczególnie w miejscach pracy, gdzie pracownicy mają kontakt z obsługą maszyn czy innymi urządzeniami technologicznymi, albo kiedy podczas pracy mogą skazić swoje ubrania lub je bardzo ubrudzić. Musi on również zapewnić obuwie ochronne, jeśli podczas wykonywanych czynności, pracownik może skazić obuwie środkami chemicznymi, materiałami biologiczne zakaźnymi czy promieniotwórczymi. Jest on zobowiązany także dostarczyć pracownikom nie tylko odzież ochronną i buty, ale także wszelkie inne środki ochrony indywidualnej, które pomagają zabezpieczyć pracownika przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Pracodawca musi również uświadomić pracownika jak się takimi środkami ochrony posługiwać.
Jeśli pracownik zdecyduje się i może bezpiecznie korzystać z własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaci mu ekwiwalent.