Współcześnie chemia jest jedną z nieodzownych nauk w życiu człowieka. W zasadzie w każdej dziedzinie jest ona obecna, począwszy od przemysłu spożywczego a na przemyśle zbrojeniowym kończąc. Dlatego też nauka tego przedmiotu powinna być obowiązkowa we wszystkich szkołach i to na możliwie wczesnym etapie. Oczywiście do tego potrzebna jest dobra kadra naukowa, która poza wiedzą z zakresu chemii musi mieć doskonałe podejście pedagogiczne. Dużo ludzi może potwierdzić fakt, że zły nauczyciel może tak bardzo zepsuć nastawienie do przedmiotu, że człowiek nawet w dorosłym życiu będzie czuł niesmak.

Aby takiej sytuacji zaradzić, zwłaszcza w sytuacji gdy nauczyciel w szkole jest źle przygotowany, rodzice powinni zapewnić swoim dzieciom korepetycje z chemii we Wrocławiu. Ponieważ lekcje takich przedmiotów nie są drogie, dlatego też powinny być bardziej dostępne nawet dla ludzi o niezbyt dużym przysłowiowym portfelu. Jeżeli dziecku spodoba się chemia, wówczas będzie mógł bardziej dogłębnie studiować tę naukę, która może spowodować, że i o pracę będzie znacznie łatwiej. Chemicy mogą znaleźć zatrudnienie jak wcześniej wspomniałem w zasadzie wszędzie, w każdym rodzaju przemysłu. Zarobki jakie są oferowane tym osobom są także na wysokim poziomie, znacznie przekraczającym realną polską średnią. Specjalnie tutaj pozwoliłem sobie na określenie realnej średniej kwoty, gdyż ta ogłaszana przez główny Urząd Statystyczny ma się nijak do rzeczywistości.

Pomimo że chemia jest dość młodą nauką, zwłaszcza w porównaniu do klasycznej matematyki, to jej korzeni można szukać już w starożytności, a nawet w prehistorii. Przykładowa fermentacja wina, czy też tworzenie sera jest przecież niczym innym jak procesem chemicznym, w którym to z jednego produktu wytwarza się inny. Jednak jako nauka chemia wywodzi się z alchemii, czyli przednaukowej próby łączenia wielu dziedzin współczesnej nauki w celu znalezienie konkretnego produktu w większości chodzi o złoto. Alchemicy w zdecydowanej większości zamiast teorią opierali się wyłącznie na doświadczeniach. Ich empiryzm powodował bardzo często wypadki, zwłaszcza w próbach pracy nad niebezpiecznymi substancjami. Często się zdarzało, że to właśnie od wypadku u alchemika wybuchały wielkie pożary które trawiły całe miasta. Przykładem może być chociażby słynny pożar Wrocławia  w tysiąc trzysta pięćdziesiątym czwartym roku.

Ojcem współczesnej Chemii jest Robert Boyle, który jako pierwszy wprowadził definicje pierwiastka chemicznego. Żył on w siedemnastowiecznej Anglii, która zaczęła przeżywać wielki rozkwit gospodarczy, który zapoczątkował także i naukowe podejście do wielu spraw. Co ciekawe on jako pierwszy naukowiec publicznie wprowadził nazwę chemia w odróżnieniu od alchemii. Zostało to zawarte w jego największym dziel, które do dziś jest obowiązkową lekturą dla studentów tej nauki.

Poznaj Polskich chemików >> http://www.slawiecice.edu.pl/polscy-slawni-chemicy

Osiemnastowieczny okres oświecenia doprowadził do rozwoju wielu nauk w tym tez i do omawianej chemii. Europejskie uczelnie wprowadziły wtedy ten przedmiot dla swoich studentów, co musiało szybko zaowocować znacznym rozwojem. Frasunki naukowiec Antonin Lavoisier, wprowadził na przykład podstawową zasadę chemii czyli zasadę zachowania masy. Poza teoretycznymi badaniami miał on także znaczne osiągnięcia w praktycznych zastosowaniach chemii. Jak to bywa jego głównym mocodawcom było wojsko, dla którego intensywnie pracował. Doprowadziło on na przykład do ulepszenia produkcji prochu, który dzięki niemu był wielokrotnie tańszy niż dotychczas. Dla osiemnastowiecznej francuskiej armii było to odkrycie niemal przełomowe i doprowadziło do dość znacznych sukcesów w czasie wojen rewolucyjnej Francji. Warto nadmienić, że pomimo takich dokonań, Rewolucja Francuska doprowadziła do jego zgilotynowania wraz z wieloma innymi przedstawicielami nauki.

John Dalton, angielski chemik żyjący na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku jest twórca nowoczesnej atomistycznej teorii, którą oparł na tej Arystotelesa. Wśród jego odkryć jest także to dotyczące ciśnienia cząstek. Poza chemią jego zainteresowaniem była medycyna, a konkretnie okulistyka. Cierpiał on na wadę wzroku, którą to na jego cześć nazwano daltonizmem. W dziewiętnastym wieku chemia była już tak popularna nauką, że odkrycia w tej materii sypały się niczym z przysłowiowego rękawa. Najpopularniejszy rosyjski naukowiec Dimitrij Mendelejew w połowie tego wieku doprowadził do odkrycia prawa okresowości oraz stworzył układ okresowy pierwiastków. Tak zwana tablica Mendelejew jest znakomitym przykładem pokazania faktu jak natura może być usystematyzowana. Każdy w zasadzie zna wygląd tej tablicy, jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że jest to narzędzie badawcze, które cały czas się rozwija, nie tylko poprzez dodawania nowych pierwiastków, ale także i przez udowodnienie właściwości tych odkrytych, które wynikają właśnie z określonej pozycji na tablicy.

Poznaj korepetycje z chemii >> http://preply.com/pl/wroclaw/korepetycje-z-chemia 

Żyjący w tym samym czasie co wspomniany wcześniej Mendelejew Alfred Nobel jest znany przede wszystkim z nagrody ufundowanej po jego śmierci. Człowiek ten był jednak przede wszystkim przemysłowcem i wynalazcą dynamitu, który wyjątkowo ułatwił prace w wielu dziedzinach. Wspomniana Nagroda Nobla, przyznawana od tysiąc dziewięćset pierwszego roku jest także adresowana do chemików, dla których to najważniejszy i najbardziej prestiżowe trofeum. Jednym z laureatów tej nagrody jest nasza rodaczka Maria Skłodowska Curie, która otrzymała ją dwukrotnie raz z chemii, a raz z fizyki. Co ciekawe jej córka także należy do osób, które otrzymały Nagrodę Nobla z chemii, co jak widać jest dowodem na to, że nauka od dziecka ma w przyszłości kolosalne znaczenie, choć Maria swoją wiedzę zawdzięcza nie tylko ciężkiej pracy, ale także i niemal nadprzyrodzonej zdolności przyswajania wiedzy.

Nauka chemii może być ciekawa, zwłaszcza dla tych najmłodszych. Musi być jednak odpowiednio prowadzona. Warto by nauczyciel nie tylko prowadziła zajęcia teoretyczne, ale także pokazywał możliwie dużo doświadczeń. Niestety chemia nie powinna być nauczana w dużych klasach. Trzydzieści czy nawet dwadzieścia osób to dla niej jest już zbyt duże, zwłaszcza w przypadku gdy uczniowie nie są szczególnie nią zainteresowani. Dobrze by było, gdyby nauczyciel mógł dawać co bardziej zdolnej młodzieży korepetycje z chemii we Wrocławiu. Niestety muszą być na to fundusze, które obecnie są raczej dla szkół wyjątkowo ograniczone. Część pedagogów, decyduje się samemu działać, jednak ich poświęcenie nie jest w stanie systemowo wspomóc rozwojowi chemii w naszym kraju. Nauki ścisłe, ale niestety także i inne formy wiedzą są coraz to bardziej rugowane ze szkół. Nie dziwi więc fakt, że poziom absolwentów jest tak niski. Dużym problemem są późniejsze studia, zwłaszcza na renomowanych uczelniach technicznych. Wówczas korepetycje z chemii we Wrocławiu, a także i z innych przedmiotów mogą być niemal nieodwołalne. Repetytoria są dziś na pierwszych latach studiów dość normalnym zjawiskiem. Jednak nie może być tak, że to uczelnia dokształcała z podstawowej wiedzy swoich już studentów. Można mieć jednak nadzieję, że przyszłość okaże się dla polskiej nauki pomyślniejsza niż współczesność. Wszak wśród najlepszych światowych chemików jest także i nasza rodaczka, którą powinniśmy zawsze brać za przykład.

Autor: Preply, nowoczesne korepetycje z chemii m.in przez skype jak i tradycyjnie. Zapraszamy na korepetycje z chemii w Wrocławiu!