Prowadzenie budowy

Realizacja inwestycji budowlanej wymaga stałego nadzoru i odpowiedniej kontroli nad postępem i przebiegiem prac. Wśród najważniejszych osób na budowie, wymienić warto oczywiście kierownika budowy, na którym jeszcze przed nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane, spoczywała większość istotnych funkcji. Po nowelizacji Ustawy, przepisy nieco się zmieniły. Kto obecnie może reprezentować inwestora na budowie? Odpowiadamy!

Reprezentowanie inwestora na placu budowy – obowiązujące przepisy

Przed nowelizacją przepisów obowiązek nadzoru i kontroli nad procesem inwestycyjnym, spoczywał wyłącznie na kierowniku budowy. W większości budów, to właśnie kierownik budowy był osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie poszczególnych etapów w trakcie stawiania budynku. Niegdyś, kierownik budowy powoływany był przez generalnego wykonawcę. W takiej sytuacji inwestor jedynie akceptował narzucony mu wybór.

Po nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane, obowiązek reprezentowania inwestora na budowie oraz dbania o jego interesy, może spoczywać również na inspektorze nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek czuwania nad jakością i postępem prac prowadzonych na placu budowy, a także dokonywania niezbędnych kontroli. Warto jednak dodać, że nie zawsze istnieje konieczność powołania inspektora nadzoru inwestorskiego. Obowiązek powołania inspektora spoczywa na inwestorze w przypadku, gdy właściwy organ administracji wyrazi tę konieczność. Dzieje się tak między innymi w przypadku budowy nietypowych lub skomplikowanych konstrukcji.

Ze względu na to, iż obowiązek powołania inspektora nadzoru jest obligatoryjny (związany z odgórną decyzją organu administracyjnego), w przypadku wielu inwestycji, osobą reprezentującą inwestora na budowie, pozostaje kierownik budowy.

Prowadzenie budowy – jak wybrać rzetelną firmę?

Powodzenie i postępy inwestycji, zależne są w dużej mierze od zespołu, który prowadzi budowę, a także pełni nadzór i kontrolę nad procesem inwestycyjnym. Godną polecenia firmą, oferującą kompleksowe przeprowadzenie całości inwestycji, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jest BAKS z Katowic. Firma oferuje nie tylko reprezentowanie inwestora na placu budowy, ale też:

  • zdobycie pozwolenia na budowę (w tym: przygotowanie pełnej dokumentacji budowlanej),
  • założenie Książki Obiektu Budowlanego oraz jej prowadzenie,
  • stałą kontrolę zgodności procesów budowlanych z pierwotnym projektem i planem budowy,
  • odbiór i potwierdzenie zgodności wykonanych robót z założeniami projektowymi,
  • kontrolowanie rozliczeń budowlanych.