kursy języka

Dla wielu obcokrajowców barierą związaną z pracą lub studiowaniem w naszym kraju jest nieznajomość języka polskiego. Nie musi być to jednak bariera nie do pokonania, jako że istnieje wiele kursów naszego rodzimego języka dedykowanych właśnie osobom przyjeżdżającym z zagranicy. Lektorzy języka polskiego dla obcokrajowców powinni jednak posiadać odpowiednie kompetencje. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszamy do lektury.

Kto może uczyć języka polskiego?

Ogólnie mówiąc, istnieją określone wymogi odnośnie osób nauczających języka polskiego. W przypadku nauczycieli pracujących w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych są to: posiadanie wyższego wykształcenia (licencjata lub magistra), posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz ukończenie studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka polskiego. Jak więc widać nie trzeba być absolwentem filologii polskiej, aby wykonywać ten zawód. Osoby spełniające ww. wymagania mogą nauczać zarówno dzieci polskie, jak i uczniów z zagranicy. W szkołach prywatnych i na kursach polskiego dla obcokrajowców nie obowiązują tak szczegółowe regulacje prawne, jednak uważa się, iż powinny to być osoby posiadające analogiczne kwalifikacje.

Specyfika kursów języka polskiego dla obcokrajowców

Kursy języka polskiego dla obcokrajowców nastawione są nie tylko na wykształcenie umiejętności językowych, lecz także na przekazanie kontekstu kulturowego. Nieco inaczej przebiega także sama nauka w przypadku osób z zagranicy, które nie znają wymowy poszczególnych głosek, a reguły gramatyczne mogą przysparzać im więcej problemów, niż Polakom. Z tego względu pomocne może być ukończenie studiów podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, aby poznać specyfikę nauczania uczniów z innych krajów. Ważna jest tez otwartość na inne kultury i chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Tego rodzaju wykwalifikowaną kadrę spotkać można w niektórych szkołach językowych, jak np. w szkole języka polskiego dla obcokrajowców Makilen. Nauczyciele tacy nie tylko posiadają odpowiednie przygotowanie metodyczne i wykształcenie filologiczne, lecz także  stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Daje to gwarancję, iż prowadzone przez nich lekcje będą jak najbardziej satysfakcjonujące i przyniosą szybkie rezultaty. W przypadku bardzo popularnych ostatnio lekcji organizowanych w trybie online liczą się także kompetencje cyfrowe pedagogów prowadzących zajęcia.