Leasing samochodowy

Leasing samochodu to najpopularniejsza forma nabycia auta. Jak wskazują badania ponad 80% przedsiębiorców kupuje samochody w leasingu. Zatem konkluzja jest prosta, kredyt bankowy na auta firmowe odchodzi do lamusa. Dlaczego ta forma finansowania najbardziej się opłaca polskim przedsiębiorcom ?

Zanim przyjrzymy się całej sprawie i omówimy co w praktyce oznacza leasing samochodowy, wróćmy najpierw do podstaw tego terminu.

Czym jest leasing samochodu?
Polskie prawo określa ten rodzaj transakcji tzw. umową nazwaną. Leasing samochodowy polega na odpłatnym eksploatowaniu przedmiotu leasingu, którym jest w tym wypadku samochód, przez leasingobiorcę, na określonych warunkach i czasie. Przedmiotem leasingu może być samochód osobowy, dostawczy lub ciężarowy. Leasingobiorcą jest sam przedsiębiorca, zaś leasingodawcą firma świadcząca usługi leasingu.

Leasing samochodowy, czyli jaki?
Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu samochodowego operacyjny i finansowy. Główną między nimi różnicą jest forma zwrotu kosztów amortyzacji samochodu firmowego. Leasing operacyjny jest własnością leasingodawcy. W związku z tym może on odpisywać koszty amortyzacji samochodu, który jest na użytek leasingobiorcy.

Natomiast przedsiębiorca może jedynie odpisać sobie wpłatę wstępną (tzw. czynsz) oraz miesięczne koszty leasingu. Ponadto w leasingu samochodowym operacyjnym VAT jest opłacany miesięcznie od każdej wpłacanej raty za przedmiot leasingu. Zatem koszt podatku VAT jest rozłożony równo w czasie.

Ta forma leasingu samochodowego jest najbardziej popularnym rozwiązaniem przy małych i średnich przedsiębiorstwach oraz najbardziej opłacalna dla firm rozpoczynających dopiero działalność.

Leasing samochodowy finansowy przypisuje samochód do majątku przedsiębiorcy (leasingobiorcy). To daje mu szersze pole do popisu, jeżeli chodzi o odpisy podatkowe mienia firmy. Samochód leasingowany w tym wypadku może być odpisywany od kosztów uzyskania przychodu, jako mienie firmowe, czyli odpisy amortyzacji i odsetki od rat leasingu.

W leasingu finansowym inaczej jest również rozliczany VAT. W tym wypadku leasingobiorca musi opłacić VAT z góry w całości przy pierwszej płatności. Co wiąże się z większym nakładami początkowymi niż w przypadku leasingu operacyjnego.

Na co zwrócić uwagę przy umowie leasingu samochodu?

Umowa leasingu to kluczowy dokument, określający zasady leasingu samochodu. Dlatego ważną sprawą jest zwrócenie szczególnej uwagi na istotne treści w niej zawarte. To, co powinno budzić nasze zainteresowanie to:

1. Opłaty prowizyjne oraz możliwość zmiany kwoty leasingu. Firmy zajmujące się leasingiem mają swoje określone stawki. Niemniej jednak przedsiębiorca może wynegocjować niższe stawki lub uzyskać dodatkowe rabaty. Przy okazji ich układ nie musi być stały przez cały okres trwania umowy.
2. Możliwość wcześniejszego zakończenia leasingu. Większość firm leasingowych pozwala na odstąpienie od umowy leasingu w pierwszym roku korzystania z leasingu. Potem daje możliwość tylko wymiany auta i nie chce rezygnować ze stałego kontrahenta. Dlatego warto na to zwrócić uwagę w naszej umowie leasingowej, aby potem nie mieć dodatkowych kosztów i problemów.
3. Warunki napraw samochodu, ewentualnego wypadku oraz zagospodarowania wraku. To dość ważna kwestia, bo samochód nawet nowy może się zepsuć i kto wtedy finansowo odpowiada za jego naprawę. Jeżeli jest on na gwarancji to ewentualne usterki, można naprawiać w autoryzowanym salonie dealera. Niemniej jednak często firmy leasingowe w umowie tworzą zapis, że w przypadku usterek i wad fabrycznych, które powstały niezależnie od sposobu eksploatacji samochodu przez leasingobiorcę, leasingodawca zobowiązuje się na koszt własny dokonać usunięcia tych wad. Ta forma zapisu daje możliwość uchylenia się od ponoszenia konsekwencji finansowych przez firmę leasingową. Zawsze można udowodnić, iż usterka powstała na w wyniku zastosowania złej techniki jazdy, czyli wina może leżeć po stronie leasingobiorcy.
4. Kolejną rzeczą jest wypadek lub stłuczka. To niestety może się przydarzyć każdemu nawet dobremu kierowcy. W umowie powinny być szczegółowo uzgodnione warunki, co do postępowania w razie takiej ewentualności oraz złomowania samochodu. Warto na ten zapis zwrócić uwagę, ponieważ w razie wypadku okaże się, że my ponosimy konsekwencje finansowe rozbitego samochodu.

Artykuł powstał we współpracy z firmą LeasingPolski.pl.