pieniądze

Małe przedsiębiorstwa, które dopiero wchodzą na rynek, mają bardzo często problem z pozyskaniem funduszy na działalność gospodarczą. Problem ten może wynikać zarówno z niekorzystnej sytuacji w branży (np. niewypłacalność klientów), jak również z „chorób wieku dziecięcego”, jakie towarzyszą każdej, dopiero co powstałej firmie.

Duże firmy, duże problemy

Im większa firma, tym większe trudności w pozyskaniu środków na jej działalność. Problem mają zwłaszcza ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swą działalność jako np. mała lub średnia firma. Warto w ogóle zacząć od tego, jak wygląda podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość. Mikroprzedsiębiorstwa to firmy, które zatrudniają maksimum 10 osób. Małe firmy są już nieco większe, gdyż zatrudniają do 50 osób. Na tym tle prawdziwymi gigantami są średnie firmy, które jednocześnie zatrudniają maksymalnie aż 250 osób. Z kolei duże przedsiębiorstwa to wszystkie pozostałe podmioty gospodarcze. Nietrudno więc dość do wniosku, że firma definiowana jako mała, będzie potrzebowała dużo więcej środków, niż podmiot zatrudniający nie więcej niż 10 osób. Skąd zatem pozyskać niezbędne środki?

Jak radzić sobie z problemami finansowymi w firmie?

Jak pozyskać środki na finansowanie firm? Dużo zależy od tego, jak duża jest dana firma. Jeśli jest to mikroprzedsiębiorstwo lub jednoosobowa działalność gospodarcza, to jedynym, skutecznym sposobem pozyskania środków będzie korzystanie z form dofinansowania ze strony samorządów i państwa (np. Urzędy Pracy). Na początkowym etapie działalności kredyt firmowy raczej się nie sprawdzi, gdyż banki rzadko kredytują firmy, których staż w danej branży nie jest dłuższy niż 1 rok. Opcjonalnie środki finansowe można pozyskać z wkładów wspólników (tzw. aport), a także ze sprzedaży części udziałów w firmie. W przypadku nieco większych przedsiębiorstw pieniądze można pozyskać np. tytułem emisji obligacji. Dzięki temu można uzyskać całkiem wydajne źródło finansowania firmy. Można też skorzystać z programów celowych, preferencyjnych kredytów itd.

Niewypłacalny kontrahent

A co, jeśli za problemy z finansowaniem działalności odpowiada kontrahent? Często (zwłaszcza u początkujących przedsiębiorców) widać tendencję do uzależniania się od jednego kontrahenta. Jeśli jednak okaże się on niewypłacalny, odzyskanie płynności finansowej będzie raczej niemożliwe. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem będzie faktoring cichy, czyli sprzedaż wszystkich długów podmiotowi zewnętrznemu. Dzięki temu można w miarę szybko odzyskać znaczną część zamrożonych w ten sposób środków finansowych.

Reasumując, płynne finansowanie przedsiębiorstwa jest kluczowe w kontekście utrzymania jego właściwej kondycji finansowej. Zasada ta obowiązuje na każdym etapie jego rozwoju, a szczególnie wtedy, gdy działalność firmy dopiero się rozpoczyna.