kurs na rejestratorkę medyczną

To, jak obecnie wygląda rynek pracy, stwarza możliwości, o jakich nie śniło się poprzednim pokoleniom. Wymaga też jednak sporej elastyczności i regularnego poszerzania swych kompetencji. Na szczęście do dyspozycji mamy wiele ciekawych kursów zawodowych, wśród których na uwagę z pewnością zasługuje choćby kurs na rejestratorkę medyczną. Co warto o nim wiedzieć?

Nazwa jest oczywiście do pewnego stopnia umowna i wynika ze zwiększonego zainteresowania kobiet tym właśnie zajęciem – nic jednak nie stoi przecież na przeszkodzie, by rejestratorem medycznym został także mężczyzna. Podstawowym wymogiem stawianym kandydatom przed kursem jest wszak nie płeć, ale posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Dla kogo

W kursie mogą wziąć udział zarówno osoby zaraz po maturze, jak również ci, którzy po latach pracy w zupełnie innym zawodzie chcieliby go zmienić. Sporo chętnych pragnie podjąć pracę w placówkach służby zdrowia, takich jak przychodnie, szpitale czy sanatoria, a ukończenie kursu pozwala im to zrobić, bez konieczności poświęcania długiego czasu na studia medyczne. Sam kurs trwa bowiem około dwóch miesięcy, przy częstotliwości zajęć wynoszącej dwa razy w tygodniu.

Co obejmuje kurs

Dokładny grafik godzinowy może się nieco różnić w zależności od ośrodka prowadzącego. Na potrzeby niniejszego artykułu posiłkujemy się akurat informacjami uzyskanymi w Policealnym Studium Medycznym w Szczecinie, które kurs na rejestratorkę medyczną ma w swojej ofercie. Na tym przykładzie dowiadujemy się też, co konkretnie taki kurs obejmuje. W jego programie przewidziano m.in.:

 • szkolenie z profesjonalnej obsługi pacjenta w oparciu o podstawy psychologii (8 godzin),
 • zajęcia szkolące w zakresie dokumentacji medycznej (4 godziny),
 • zajęcia z funkcjonowania rejestracji medycznej wraz z komputerowymi podstawami pracy biurowej w tym kontekście (łącznie 14 godzin),
 • naukę rozliczania i klasyfikacji usług medycznych (40 godzin),
 • podstawy anatomii z elementami pierwszej pomocy (8 godzin),

a także praktyki zawodowe w wymiarze 6 godzin.

Uzyskane kompetencje

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na rejestratorkę medyczną, wydawane po pomyślnym zdaniu wewnętrznego egzaminu na podstawie stosownego rozporządzenia Ministra Edukacji, pozwala skuteczniej ubiegać się o zatrudnienie w placówkach służby zdrowia. Stanowi bowiem rzetelne poświadczenie zdobytych przez absolwenta kursu umiejętności niezbędnych w kompleksowej obsłudze recepcji jednostki medycznej, takich jak:

 • obsługa komputerowych w zakresie przyjęć pacjentów, współpracy z NFZ i prowadzenia gabinetów lekarskich,
 • podstawy prowadzenia rozrachunków księgowych, przyjmowanie płatności i obsługa kas fiskalnych,
 • bezpośrednia, telefoniczna i mailowa obsługa klientów-pacjentów,
 • zakładanie im kart, prowadzenie ewidencji tych ostatnich, jak również pełnej dokumentacji,
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji, także medycznej,
 • uzupełnianie raportów i sprawozdań z prowadzonej działalności.