tankowania LPG

Czy wiedziałeś, że do napełniania zbiorników pojazdów samochodowych gazem LPG potrzebne są odpowiednie uprawnienia? Oznacza to, że zarówno pracownicy stacji paliw, jak i firm transportowych, którzy są odpowiedzialni za tankowanie skroplonego gazu LPG, muszą zdobyć konkretną wiedzę i potwierdzić posiadane kwalifikacje podczas egzaminu państwowego. Podpowiadamy, w jaki sposób zdobyć takie uprawnienia.

Kurs tankowania LPG – cele i wymagania

Choć z punktu widzenia kursanta, głównym celem uczestnictwa w szkoleniu jest zdanie egzaminu państwowego przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego, ośrodki szkoleniowe stawiają sobie wyższe wymagania.

„W trakcie szkolenia nasi instruktorzy starają się przede wszystkim przekazać kursantom wiedzę teoretyczną i praktyczną, która umożliwi im w przyszłości bezpieczną pracę przy zbiornikach z płynnym gazem – mówi ekspert z Ośrodka Szkoleniowego GALILEUM.”

Wymagania dla kandydatów na kurs tankowania LPG nie są wygórowane, jednak nie każdy może wziąć udział w szkoleniu. Kandydaci muszą być pełnoletni, a ich stan zdrowia nie powinien być przeciwwskazaniem do wykonywania takiej pracy; o tym, czy zdrowie kandydata umożliwia wykonywanie zadań przy napełnianiu zbiorników samochodowych płynnym gazem LPG, decyduje lekarz. Dodatkowo, kandydaci powinni posiadać już co najmniej miesięczną praktykę przy napełnianiu zbiorników LPG.

Zakres szkolenia z tankowania zbiorników LPG

Szkolenie z tankowania LPG kończy się egzaminem wewnętrznym, na podstawie którego kursanci otrzymują stosowne zaświadczenia MEN. Toteż całe szkolenie nie jest jedynie formalnością i musi obejmować konkretne zagadnienia.

Uczestnicy kursu zdobywają podstawowe wiadomości o dozorze technicznym oraz warunkach, jakie powinny spełniać pojazdy napełniane gazem. Kursanci zdobywają też ogólne wiadomości o właściwościach chemicznych i fizycznych gazów, poszerzają wiedzę na temat instalacji zasilania pojazdów samochodowych.

Uczestnicy szkolenia poznają dokładnie konstrukcję zbiorników LPG, ich osprzęt i poznają oznakowanie, jakim takie zbiorniki powinny być opatrzone. Niezwykle istotna jest też znajomość przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Dopiero znając wszystkie teoretyczne aspekty związane z obsługą zbiorników, kursanci przystępują do zdobywania wiedzy praktycznej. Każdy uczestnik kursu musi opanować wszystkie czynności robocze i kontrolne, będące nieodłącznym elementem pracy przy tankowaniu LPG.

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu testu wewnętrznego, kursanci mogą podejść do zewnętrznego egzaminu na uprawnienia do tankowania gazu LPG przed komisją TDT. Zaświadczenie kwalifikacyjne TDT uprawnia do obsługi stacji paliwa auto-gazu na terenie całej Polski i wydawane jest bezterminowo.