upadek firmy

Upadek firmy jest czymś, czego obawia się każdy przedsiębiorca. Bywa jednak tak, że ogłoszenie upadłości stanowi konieczność i nie ma już sposobu, by odratować swój biznes. Dobrze wiedzieć, że w windykacji od upadającej firmy pewna grupa wierzycieli ma pierwszeństwo i to ona otrzymuje określone środki finansowe najszybciej. Chociaż kluczowy jest rodzaj należności, nie same firmy, które ubiegają się o ich uregulowanie.

Kiedy można mówić o upadku firmy?

O upadku firmy można mówić w przypadku kilku różnych sytuacji, chociaż najprościej mówiąc, upadłe przedsiębiorstwo to te, które nie jest w stanie opłacić swoich rachunków oraz wszelkich innych zobowiązań finansowych – mówi ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Robaszkiewicza „De Iure”.

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo upadłościowe „dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”. A więc wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy nie mają odpowiednich środków pieniężnych na pokrycie wszystkich swoich zobowiązań finansowych, mogą zostać nazwani niewypłacalnymi. Przy czym należy pamiętać, że jeśli firma jest niewypłacalna, to może mówić o swoim upadku. Każdy właściciel biznesu powinien dbać o to, by nie dopuścić do sytuacji, w której dane faktury nie zostaną opłacone, a jego pracownicy nie otrzymają comiesięcznego wynagrodzenia za swoją pracę. Jeśli działalność nie generuje na tyle wysokich przychodów, by uregulować wszystkie swoje należności, powinna zostać zamknięta.

Którzy wierzyciele spłacani są jako pierwsi?

Kiedy firma upada, dochodzi do wyprzedania całego jej majątku, zebrania pozostałego kapitału i rozdysponowania nim pomiędzy wszystkimi wierzycielami, czyli osobami bądź podmiotami, wobec których upadłe przedsiębiorstwo stało się dłużnikiem. Nieoceniona jest w tym postępowaniu pomoc profesjonalnej kancelarii radców prawnych.

Oczywiście w pierwszej kolejności pokrywane są koszty postępowania upadłościowego, zobowiązania masy upadłości, a także należności alimentacyjne. Zaraz po tym opłacani są wierzyciele należący do pierwszej kategorii, czyli ci, u których upadający przedsiębiorca zaciągnął „uprzywilejowane” długi. Chodzi o między innymi takie należności jak:

  • wynagrodzenia dla pracowników,
  • należności alimentacyjne,
  • renty,
  • należności rolników,
  • koszty restrukturyzacji,
  • składki na ubezpieczenie społeczne.

Następnie opłacane są podatki i inne daniny publiczne, z którymi zalega upadający przedsiębiorca. Ważne jest uregulowanie wszystkich zaległości publiczno-prawnych. Kolejno opłacane są odsetki od należności z pierwszej i drugiej kategorii długów, a następnie sądowe i administracyjne kary grzywny. W tym samym czasie regulowane są należności z tytułu darowizn i zapisów. W ostatnim etapie spłacania firmowych zadłużeń opłacane są należności wspólników bądź akcjonariuszy powstałe na przykład w wyniku wzięcia pożyczki.