tajemnica przedsiębiorstwa

O ochronie danych osobowych zrobiło się głośno w ostatnich latach, a to w związku z wprowadzeniem RODO. Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z profesjonalnej pomocy w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przetwarzanym przez nie danym osobowym. Dlaczego w dzisiejszych czasach ma to tak istotne znaczenie?

Działanie zgodne z prawem a ochrona danych osobowych

Należy pamiętać, że ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie to przede wszystkim obowiązek. Przedsiębiorcy przechowujący i przetwarzający dane osobowe są zobligowani do zapewniania im bezpieczeństwa w myśl regulacji prawnych, w tym przede wszystkim RODO, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, które weszło w życie w 2018 roku. Oczywistą korzyścią wynikającą z przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w firmie jest zatem jej legalne funkcjonowanie, a więc wyeliminowanie ryzyka związanego z ewentualnymi konsekwencjami naruszenia prawa, co mogłoby wiązać się z nałożeniem na przedsiębiorstwo surowych kar finansowych.

Ochrona danych osobowych jako element wizerunku firmy

Legalne funkcjonowanie firmy to nie tylko sposób na unikanie kar za naruszanie prawa, ale to też ważny element kreowania pozytywnego wizerunku marki. Przedsiębiorstwo gwarantujące prawidłowe przetwarzanych danych, traktujące poczucie bezpieczeństwa klientów jako sprawę priorytetową, jest bez wątpienia lepiej postrzegane. Taka marka jest w oczach opinii publicznej bardziej wiarygodna, a dzięki temu godna zaufania, co stanowi przecież podstawę konkurencyjności i utrzymania stabilnej pozycji na rynku. To nie tylko sposób na przekonanie do siebie nowych klientów, ale to również warunek owocnej współpracy z instytucjami czy partnerami biznesowymi.

Ważny kapitał informacyjny

Nie ulega wątpliwości, że wiedza ma ogromną wartość, uważa się wręcz, że jest ona swego rodzaju walutą. Dlatego też wszystkie informacje, nie tylko tajemnica przedsiębiorstwa, ale też dane osobowe, które są gromadzone i przetwarzane w firmie, powinny być odpowiednio chronione. Rozbudowana i dobrze zorganizowana przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych baza danych to skuteczny sposób na efektywne zarządzanie kapitałem informacyjnym. Dzięki temu można nie tylko bezpiecznie przechowywać i przetwarzać dane osobowe, ale także analizować je i wykorzystywać pozyskaną w ten sposób wiedzę np. w celu dostosowania oferty przedsiębiorstwa do oczekiwań potencjalnych klientów. Prawidłowo prowadzona ochrona danych osobowych, w czym pomagają firmy takie jak 4Tel Partner, leży zatem nie tylko w interesie osób fizycznych, których dane są przetwarzane, ale również w interesie przedsiębiorstwa.