Konferencja prasowa

Bezpieczeństwo wodne kraju. Konferencja prasowa Fundacji Polska Ziemia. Eksperci biją na alarm. Lata zaniedbań doprowadziły do tego, że w Polsce zasoby wody są dramatycznie niskie.

Bezpieczeństwo wodne kraju. Konferencja prasowa Fundacji Polska Ziemia.

Eksperci biją na alarm. Lata zaniedbań doprowadziły do tego, że w Polsce zasoby wody są dramatycznie niskie.

Na jednego mieszkańca przypada tyle wody co w Egipcie.

Problem pogłębia brak świadomości społecznej.

28 maja 2021 r. w budynku Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa “Bezpieczeństwo wodne kraju” zorganizowana przez Fundację Polska Ziemia, której celem było uświadomienie społeczeństwa o znaczeniu wody.

Podczas trwania konferencji eksperci związani z tematem ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego zabrali głos w czterech obszarach.

Taka forma spotkania pozwoliła każdemu z ekspertów na merytoryczne i rzeczowe przedstawienie problemu w sposób czytelny i zrozumiały.

Eksperci zgromadzeni na konferencji przyznali, że zasoby wodne Polski są na bardzo niskim poziomie, co w przyszłości może przełożyć się na katastrofę jaką jest susza.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od wielu lat pracuje nad tym, aby zwiększyć świadomość o pojawiającym się problemie i zatrzymać proces wysychania Polski.

W zeszłym roku w ramach projektu „Stop Suszy” Wody Polskie uruchomiły program retencji korytowej, czyli program, który opiera się na przywróceniu dwu funkcyjności melioracji. W bardzo prosty sposób przywracamy wodę na terenach rolnych po to, żeby nie podlewać upraw wodą ze złóż podziemnych.

To jest program trzyletni.Mówiła Anna Jastrzębska, Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej, projekt „STOP SUSZY” Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Prelegenci słusznie zauważyli, że należy zwiększać świadomość społeczną w zakresie małej retencji. Potrzeba również inwestycji państwowych, które usprawnią funkcjonowanie rzek oraz zwiększą bilans wodny Polski.

W ocenie zebranych gości, świadomość społeczeństwa w porównaniu do ubiegłych lat mimo wszystko poprawiła się. Polacy starają się oszczędzać wodę. Widać to na przykładzie mycia samochodów czy wybierania proszków do prania.