Zgodnie z przedstawionymi obietnicami przedwyborczymi partii Prawa i Sprawiedliwości doszło do uchwalenia powstania nowego resortu w administracji rządowej. Szeregi bowiem zasilać będzie ministerstwo ds. energetyki.

Przez wiele tygodni trwały niekończące się spekulacje czego dotyczyć będzie nowa jednostka. W świetle ostatnich ustaleń nowy resort skupiać ma kompetencje związane z tą dziedziną, które wcześniej dzieliły między siebie resorty gospodarki, skarbu i środowiska. W przyjętych do ustawy poprawkach ministerstwo ds. energetyki ma brać udział w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej. Swoim zakresem ma obejmować zarówno rynki energii jak również rynek surowców energetycznych i paliw. Na potrzeby społeczno – gospodarcze zadaniem ministerstwa ds. energetyki jest rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także energii jądrowej. Ministerstwo ma także obowiązek zajmowania się ogólnym bezpieczeństwem energetycznym kraju jak również zachowaniem bezpieczeństwa w dostawie surowców energetycznych i paliw.

Zgodnie z ostatnimi przyjętymi poprawkami resort energetyki ma za zadanie inicjować i koordynować nadzór współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii surowców energetycznych oraz paliw. Głównym zadaniem jest udział w pracach organów Unii Europejskiej oraz prężne działanie na rzecz  rozwoju tej dziedziny gospodarki. Ponadto resort zajmować się ma szeroko pojętym nadzorem spółki skarbu państwa związanego z finansowaniem przez sektor energetyczny oraz Towarzystwo Silesia. Zgodnie bowiem z ostatnim rozporządzeniem z poprzedniego roku budżetowego rząd miał uczestniczyć w programie ratowania i odnawiania przemysłu górnictwa i kopalni na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów przyjęta nowelizacja odnosi się do powołania pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Jego podstawowym zadaniem jest nadzór nad operatorem przemysłu elektroenergetycznego i
operatora systemu przemysłu gazowego. Zadaniem Ministerstwa ds. Energetyki jest ponadto kontynuacja podjętych wcześniej działań, a także wypełnienie regulacji OZE, którymi do tej pory zajmował się resort gospodarki.

Obecny rząd uważał za słuszne powołanie do życia resortu ds. energetyki bowiem konieczne jest opracowanie i zastosowanie w polityce energetycznej spójnych rozwiązań mających na celu zapewnienie Polsce bezpieczeństwa w dostawie i obrocie surowcem. Silna gospodarka energetyczna i tworzenie racjonalnych rozwiązań to pierwszy krok do umocnienia pozycji Polski na rynku surowcem. Silna gospodarka energetyczna naszego kraju wg. ekspertów Prawa i Sprawiedliwości może stać się kołem napędowym do zmian naszego kraju, a także respektowania naszych warunków na arenie międzynarodowej w obrocie i wykorzystaniu energii. Podstawowym zadaniem resortu ds. energetyki ma być jednak odbudowa naszego rodzimego przemysłu. Skupiając przede wszystkim swoją uwagę na powtórnym doprowadzeniu zapomnianych kopalń do ich lat świetności. Połączenie dotychczasowych oddzielnych resortów zdaniem PiS ma zjednoczyć ekspertów oraz doprowadzić do szukania najlepszych rozwiązań umacniając jednocześnie pozycje Polski.

Artykuł przygotowany przez firmę SGB-SMIT produkującą transformatory olejowe.