Według statystyk, Polska to kraj, w którym 90% odpadów trafia na wysypiska. Tylko ok. 10% odpadów poddaje się recyklingowi. Jest to stan niezgodny z przepisami Unii Europejskiej i wciąż trwają prace nad rozwiązaniami systemowymi, które mają zmienić te niechlubne statystyki. Jednym z elementów tworzenia sprawnego systemu gospodarowania odpadami jest uświadamianie społeczeństwa w tym, jak ważne jest sensowne gospodarowanie odpadami na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego lub każdej firmy, w której szereg pracowników generuje na co dzień odpady. Po pierwsze, należy zacząć segregować śmieci, po drugie, konieczne jest wybranie takiej firmy, która zachowa zasady gospodarki odpadami.

Polacy niechętnie segregują odpady. Tłumaczą to brakiem miejsca na kilka pojemników na odpady w swoim domu lub mieszkaniu oraz brakiem dostatecznych informacji na temat tego, co można wrzucać do określonych pojemników. Poza tym, wielu z nas rezygnuje z selekcjonowania odpadów, gdy widzi, że śmieci z oddzielnych pojemników są ostatecznie wrzucane do jednego wozu-śmieciarki błędnie sądząc, że to niweczy ich starania.

Jak obniżyć rachunki za wywóz śmieci?

Tymczasem segregacja śmieci to jeden ze sposobów na to, aby obniżyć rachunki za wywózkę śmieci z domu lub z biura – większość firm kasuje niższą opłatę za wywóz śmieci posegregowanych. Niestety jednak, niektórych mieszkańców większych i mniejszych miast Polski to nie przekonuje. Większość śmieci trafia do jednego kontenera, skąd musi zostać zabrana do sortowni. Innym sposobem na obniżenie rachunków za wywóz śmieci jest tworzenie kompostownika z odpadów biodegradowalnych.

4

Osiedlowe kontenery na odpady segregowane, zdj. Eco-Market

Niestety jednak, niektórych takie sposoby na obniżenie rachunków za wywóz śmieci nie przekonują i chwytają się niechlubnych rozwiązań. Straż miejska od lat walczy z procederem obciążania śmietników miejskich odpadami domowymi, do których mieszkańcy wynoszą swoje domowe śmieci.
Jest to zachowanie, które w gruncie rzeczy jest piętnowane społecznie. Poza tym, jest to proceder niezgodny z prawem, karany jest jak wykroczenie – mandatem karnym. Te dwa argumenty nie są w stanie przestraszyć wciąż nowych osobników, których rejestrują kamery z miejskich monitoringów w trakcie wyrzucania przez nich worków z odpadami zebranymi w domu.

Uliczne kosze na odpady są ustawione w miejscach użytku publicznego: na ulicach, w parkach, na placach, parkingach. Pojemniki na odpady, które stoją w takich miejscach, służą utrzymaniu czystości w przestrzeni publicznej. Za odbiór ich zawartości płacą wszyscy mieszkańcy miasta odprowadzając regularnie podatek. Dlatego korzystanie z miejskich koszy na śmieci jak z domowych zbiorników na odpady jest nieprawidłowe.

kosz3

Uliczny kosz na śmieci służy do zbierania odpadków przechodniów, a nie okolicznych mieszkańców.

Na zdjęciu powyżej: betonowy kosz na śmieci na ulicę (fot. eco-market.pl)

Kosze na śmieci na ulicach

Polska to kraj, w którym gospodarka odpadami w miastach przebiega dość sprawnie: kosze nie są zbyt małe, ich opróżnianie odbywa się regularnie, same kosze wygląda estetycznie i rzadko są dewastowane. Coraz lepiej jest też z nawykami mieszkańców naszych miast i wsi: według wszelkich statystyk, śmiecimy na ulicach. Większość z nas na co dzień nie dostrzega właściwie koszy na śmieci: o ile nie są one szczególnie brudne lub przepełnione. Tymczasem uliczny pojemnik na śmieci to niezwykle ważne ogniwo w procesie uwalniania zbiorowisk ludzkich od nadmiernej ilości odpadów.  Wybór odpowiedniego kosza na śmieci to kwestia, której w każdym urzędzie miasta lub gminy poświęca się dość dużo uwagi.

Jak wybiera się kosze uliczne?

Kosz uliczny musi być dopasowany pojemnością do miejsca, w którym ma się znajdować. Poza tym, trzeba zawsze dokładnie obliczyć ile takich koszy na śmieci ma stanąć w określonym terenie. Nieodpowiednie jest doprowadzanie do sytuacji zbytniego zagęszczania terenu koszami na śmieci. Konieczne jest też dostosowanie typu kosza do charakteru miejsca: kosze na śmieci umiejscowione wokół stadionu będą miały zwykle zupełnie inny charakter niż kosze, które mają uświetniać architekturę bulwaru lub zabytkowej części miasta.
Najpopularniejszy zakres pojemności wśród koszy na śmieci wynosi od 30 do 50 l. Zdarza się, że na ulicach znajdują się kosze o pojemności 50 lub nawet 120 l. Zwykle tak jest w okolicach ośrodków rekreacyjnych.
Kosze na śmieci, które znajdują się na ulicach, zwykle są przytwierdzone na stałe do podłoża. Jest to ważne szczególnie w sytuacji, gdy wokół jeżdżą samochody.

kosz2

Kosze uliczne są starannie dobierane do miejsca, w którym mają się znajdować.

Powyżej: kosz na śmieci na drobne odpadki, fot. Eco-Market

Uliczne kosze do segregowania odpadów

Publiczne kosze na śmieci z funkcją segregacji odpadków to zjawisko spotykane coraz częściej nie tylko w urzędach, placówkach edukacyjnych lub w biurowcach. Według statystyk, kosze na śmieci z funkcją segregacji odpadków coraz częściej znajdują zastosowanie w miejscach o dużym natężeniu przechodniów oraz w miejscach, w których mieszkańcy czują się anonimowo. Doskonałym przykładem są dworce kolejowe i lotniska, na których kosze z funkcją segregacji jak najbardziej spełniają swoją rolę: przechodnie dostosowują się do wymogu selekcjonowania odpadów. Ważne jest przy tym zawsze, aby pojemniki były dobrze oznaczone nie tylko odpowiednim kolorem, ale także aby znajdowały się wokół nich tablice informujące z grubsza o tym co można wrzucać do konkretnych frakcji.

kosz4

fot. estetyczne kosze uliczne (Eco-Market)