Hale stalowe

Hale stalowe to konstrukcje dostosowane do przeznaczenia, czyli profilu działalności inwestora. Inne wymogi stawia się obiektom handlowym, a inne produkcyjnym. W tym pierwszym przypadku zwykle powstają hale o dużej rozpiętości i obszernej przestrzeni na jednym poziomie. Hale produkcyjne często mają wydzieloną strefę biurową i mogą mieć konstrukcję wielonawową, co jest bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem.

Ile kondygnacji mogą mieć hale stalowe?

Obowiązujące w Polsce przepisy klasyfikują budynki w zależności od ich wysokości. Mówimy zatem o obiektach niskich, średniowysokich, wysokich i wysokościowych, które różnią się liczbą kondygnacji i wysokością nad poziomem terenu. Wart podkreślenia jest fakt, że polskie ustawodawstwo nie definiuje ilości kondygnacji, jakie może mieć hala stalowa – określana jest wyłącznie kubatura takiego obiektu. Najczęściej budowane są wielkopowierzchniowe hale stalowe o konstrukcji nawowej, zwykle jednokondygnacyjne.

O ile nie ma żadnych przeciwwskazań, aby ze stali tworzyć obiekty wielokondygnacyjne, to jednak należy pamiętać, że takie budynki nie są kwalifikowane jako hale. Do kategorii hal należą bowiem obiekty wielkopowierzchniowe o otwartej przestrzeni. Mogą to być obszerne hale magazynowe, po których poruszają się wózki widłowe lub duże powierzchnie biurowe, gdzie poszczególne stanowiska lub biura oddzielane są jedynie przegrodami działkowymi.

Zalety hal stalowych

Cechy charakterystyczne hal stalowych to lekkość konstrukcji, krótki czas budowy i niskie koszty inwestycji oraz możliwość budowy obiektów o dużej rozpiętości przy zastosowaniu ograniczonej ilości podpór, co w przypadku hal murowanych z ciężkim stropem żelbetonowym jest nieosiągalne. Profix z Krakowa to firma zajmująca się projektowaniem i budową hal stalowych jedno, dwu lub wielonawowych. Stosowanie układu nawowego jest uzasadnione ekonomicznie, ponieważ montaż takiej hali jest prostszy niż budowa obiektu o dużej rozpiętości, gdzie najczęściej stosuje się ruszty z belek.

Hale stalowe powstają z prefabrykowanych elementów, które skręcane są w miejscu montażu. Oznacza to, że budowa hali stalowej trwa zdecydowanie krócej niż hali murowanej i nie jest zależna od warunków atmosferycznych – większość prac odbywa się w fabryce. Co więcej, zastosowane technologie wykluczają konieczność wdrażania przerw technologicznych, nieodzownych przy tradycyjnych metodach budowy. Wielkopowierzchniowe hale stalowe mogą powstać w zaledwie kilka miesięcy i mogą być budowana o każdej porze roku.