Wszystkie firmy, które decydują się na fuzję lub przejęcie, muszą zmierzyć się z istotnymi problemami związanymi z wiedzą. Może to być kwestia masowo odchodzących pracowników (często wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów), obawiających się swojej pozycji w nowej, wchłoniętej organizacji. Może to też być problem ze sprawną integracją systemów informatycznych (wykorzystywanych zresztą w procesach zarządzania wiedzą). Problematyka transferu wiedzy stanowi nie lada wyzwanie zarówno dla ekspertów w tej dziedzinie, jak i samych zainteresowanych, czyli w głównej mierze prezesów i pracowników firm.

Co przyczynia się do sukcesu?

Odpowiednie przygotowania i rozpoznania (połączone ze zdobywaniem wiedzy) muszą nieść za sobą kilka refleksji. Przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie czy efekty, jakich spodziewamy się po połączeniu firm, będą przewyższać nakłady, jakie zmuszeni jesteśmy ponieść w tym procesie.

Fuzja czy przejęcie ma sens, jeśli nie da się pozyskać pożądanej wiedzy w żaden inny sposób (np. poprzez wykupienie licencji, pozyskanie kluczowych pracowników lub zakup odpowiedniej technologii).

Samo jednak połączenie czy przejęcie nie dają gwarancji poprawnego i szybkiego transferu wiedzy. Na proces połączenia intelektualnych zasobów firm mają wpływ następujące czynniki:

– technologiczne (czy kwestie techniczne umożliwią sprawną integrację),

– organizacyjne (czy w ferworze postpołączeniowym uda nam się wdrożyć wszystkie założenia i poznać dostatecznie dobrze know-how partnera),

– kulturowe (czy różnice kulturowe partnerów umożliwią wzajemne zaufanie i bezkonfliktową współpracę).

O sukcesie zyskania wiedzy decyduje również charakter samych zasobów intelektualnych. Dużym utrudnieniem może być cichy, ukryty charakter wiedzy, której zdobycie, pomimo wysokiej motywacji i chęci obu partnerów, może być problematyczne.

Wnioski

Aby zadbać o sukces transferu wiedzy, musimy również zadbać o następujące czynniki:

– sprawną i czytelną komunikację pomiędzy wszystkimi pracownikami na każdym szczeblu kariery,

– wysoką częstotliwość wizyt, szkoleń, wspólnych obrad i spotkań integracyjnych,

– wysoki poziom artykulacji wiedzy,

– dostosowanie powyższych czynników do wielkości przedsiębiorstwa. Im większa firma, tym większy transfer wiedzy.

Interesuje Ciebie doradztwo unijne? Potrzebujesz wsparcia przy składaniu wniosków o dotacje? Sprawdź ofertę firmy DelKro Consulting.