giełda przez internet

Jak zacząć inwestować na giełdzie? Aktualnie zdecydowana większość transakcji jest realizowana przez internet – warto dowiedzieć się, jak działa ten rynek.

Czym właściwie jest giełda papierów wartościowych?

Temat inwestowania online warto zacząć od określenia, jak w zasadzie funkcjonuje giełda i czym są papiery wartościowe. Mowa o dokumentach, które poświadczają prawa majątkowe właściciela do danych dóbr lub ich części. Papierami wartościowymi mogą być m.in. akcje spółek, prawa poboru, obligacje, certyfikaty inwestycyjne czy kwity depozytowe. To jednak zaledwie fragment dość długiej listy – pełny wykaz jest dostępny w Kodeksie cywilnym oraz poszczególnych ustawach. W kontekście giełdy należy jednak skupić się na pierwszym z wymienionych rodzajów papierów wartościowych, czyli akcjach spółek.

Akcje stanowią reprezentację udziałów w spółce, a jednocześnie potwierdzenie szeregu praw przysługujących inwestorowi. Zalicza się do nich prawa majątkowe (w tym prawo do dywidendy) oraz niemajątkowe (na przykład prawo głosu). Giełda to z kolei miejsce, w którym inwestorzy mogą zawierać transakcje kupna i sprzedaży interesujących ich aktywów – w tym przypadku akcji. Tradycyjnie handel odbywał się w fizycznych budynkach, jednak obecnie znacznie popularniejszą opcją jest giełda przez internet, która jest dostępna z dowolnego miejsca na świecie.

Jak działa giełda online?

Podobnie jak w przypadku klasycznej, fizycznej giełdy, serwisy online stanowią reprezentację wybranego rynku papierów wartościowych. Co istotne, transakcje nie są bezpośrednio realizowane przez samych inwestorów. Do ich przeprowadzenia potrzebne jest pośrednictwo brokera, czyli przeważnie domu maklerskiego lub banku inwestycyjnego – jednym z przykładów jest duński bank Saxo. Aktualnie praktycznie cały proces odbywa się w pełni online, a za wykonywanie transakcji odpowiadają algorytmy i programy komputerowe. Dzięki temu obrót akcjami odbywa się z bardzo wysoką sprawnością – zakup i sprzedaż zajmuje zaledwie parę sekund.

Aby móc inwestować online, niezbędne będzie spełnienie kilku warunków. Mowa przede wszystkim o ukończeniu 18. roku życia i potwierdzeniu swojej tożsamości, jak również wypełnieniu formularzy FATCA oraz MIFID. To podstawowe wymogi do założenia konta – wszystkie dokumenty można przesłać za pośrednictwem wybranej platformy inwestycyjnej lub banku.

Jak inwestować na giełdzie online?

Po założeniu konta maklerskiego potrzebne będzie także zasilenie rachunku odpowiednimi środkami. W zależności od wybranej platformy może obowiązywać dolny limit. Istotne będzie również zwrócenie uwagi na rodzaj konta inwestycyjnego – wiele podmiotów oferuje profesjonalne warianty, które obejmują dodatkowe wsparcie dla doświadczonych inwestorów lub pomoc dedykowanego doradcy. Gdy mamy już za sobą przygotowanie konta i pierwszą wpłatę, pozostaje jedynie zidentyfikować interesujące nas aktywa i zacząć zlecać odpowiednie transakcje.

Co decyduje o cenach akcji? Na wartość udziałów w spółkach wpływa wiele czynników – podstawową kwestią jest jednak często mechanizm popytu i podaży, który zależy od opinii inwestorów na temat danej firmy. Ta z kolei przeważnie wiąże się z wynikami finansowymi spółki, jak również danymi makroekonomicznymi na danym rynku. Aby móc podejmować właściwe decyzje, warto zapoznać się z metodami analizy fundamentalnej i technicznej oraz dostępnymi narzędziami z tego zakresu.