Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie klientów, rynek szkoleń biznesowych dynamicznie się rozwija. Co roku wielu młodych ludzi kończy szkołę dla trenerów z nadzieją na zrobienie oszałamiającej kariery.

Nie wszyscy mają na to szansę, bowiem – jak w każdym zawodzie – nie wszyscy się do tego nadają. Warunkiem bycia dobrym trenerem jest nie tylko ogromna wiedza (podnosi rangę szkoleniowca w oczach kursantów; kursanci chętniej słuchają osoby, która ma rozległą wiedzę ekspercką), ale też posiadanie wielu umiejętności interpersonalnych (pomagają zapanować nad własnymi emocjami i efektywniej prowadzić zajęcia z grupą). Dobry trener powinien posiadać kilka umiejętności, które pozwolą mu w jasny i przejrzysty sposób przekazać kursantom wiedzę, dzięki której będą mogli rozwijać się i podnosić swoje kwalifikacje. Warto podkreślić, że miarą sukcesu trenera jest sukces jego podopiecznego.

Przejrzysta komunikacja

Nawet najszerszy zasób wiedzy okaże się nieprzydatny, jeśli trener nie będzie potrafił go odpowiednio zaprezentować i przekazać. Osoba prowadząca szkolenie powinna przede wszystkim posługiwać się prostym językiem, dostosowanym do umiejętności uczestników kursu. Mówić głośno, wyraźnie, stosować odpowiednią modulację, podkreślając rzeczy ważne. Dobry trener wie, jak dotrzeć do poszczególnych odbiorców, potrafi zaangażować ich do rozmowy, dyskusji, wymiany zdań, burzy mózgów. Wskazuje odpowiednie narzędzia, ale nie daje gotowych rozwiązań – zmusza do myślenia, zachęca do samodzielnego wyciągania wniosków, przez co daje uczestnikom kursu szansę na rozwój i pokonanie ukrytych ograniczeń.

Odpowiedź na oczekiwania kursantów

Każdy uczestnik kursu wymaga od szkolenia i szkoleniowca czegoś innego, ma inne cele i oczekiwania względem warsztatów. Dobry trener potrafi zachęcić kursantów do podzielenia się tymi oczekiwaniami i – w miarę możliwości – postarać się im sprostać. Aby zachęcić uczestników zajęć do szczerej rozmowy musi być nie tylko doskonałym obserwatorem, ale też dobrym słuchaczem. Te cechy pozwalają mu też stworzyć przyjazną atmosferę w grupie i sprawnie prowadzić zajęcia.

Potrzeba nieustannego rozwoju

Największy błąd, jaki może popełnić szkoleniowiec, jest udawanie, że jest wszechwiedzący. Pracując z grupą (zazwyczaj dorosłych) ludzi, bardzo łatwo zdradzić się swoją niewiedzą na określony temat i podkopać zdobyte wcześniej zaufanie. Lepiej nie udawać, że ma się patent na nieomylność i przyznać, że pewne kwestie nie są nam jeszcze dobrze znane. Pytania i wątpliwości kursantów, na które trener nie zna odpowiedzi, a także niektóre zachowania uczestników kursu, które sprawiają trenerowi pewien kłopot i zakłócają efektywną pracę w grupie, powinny zachęcić go do nieustannego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Bardzo dobrze sprawdzają się tu specjalistyczne kursy dydaktyczne oraz kursy typu „T for T”, które pozwalają poszerzyć wiedzę na temat relacji interpersonalnych i zachowań w grupie i zdobyć umiejętności pomagające utrzymać ład i porządek podczas zajęć.

Z nami szkolenia PMI będą tymi najlepszymi!