odbiór śmieci niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne to wszystkie te odpady, które muszą zostać w zutylizowane w specjalny sposób. Nie mogą być po prostu wyrzucone do śmietnika czy kontenera. To jakie odpady klasyfikowane są jako niebezpieczne, określa bardzo dokładnie ustawa. Dlaczego jest to tak istotne?

 

Odbiór odpadów niebezpiecznych jako obowiązek prawny

Pierwszym i podstawowym powodem, dla którego musisz dbać o właściwy odbiór odpadów niebezpiecznych, jest prawo. Nieprawidłowe pozbywanie się ich może spowodować nałożenie wielu wysokich kar, głównie na przedsiębiorców. To właśnie w firmach najczęściej mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi, do których zaliczamy m.in. przepracowany olej. Wielu przedsiębiorców powinno przejść kursy, podczas których będzie mogło dowiedzieć się jakie odpady są zaliczane do tych niebezpiecznych i jak je bezpiecznie transportować. Nieprzestrzeganie tego typu działań może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

 

Co jest odpadem niebezpiecznym?

Przede wszystkim olej przepracowany i elektronika. Odbiór śmieci niebezpiecznych, powinien być w przypadku restauracji, lokali gastronomicznych, czyli wszędzie tam, gdzie odpady te powstają praktycznie non stop, regularny. Firma zajmująca się tymi odpadami dostarcza odpowiednie pojemniki do przechowywania już gotowego do odbioru odpadu. W przypadku lokali typu fast food, gdzie oleju pozostaje najwięcej, taki odbiór powinien się odbywać nawet raz w tygodniu. Olej jadalny doprowadzony do pewnej temperatury zaczyna wydzielać trujące, rakotwórcze opary, dlatego niezwykle istotne jest to, by się go w odpowiedni sposób pozbywać. Natomiast nie tylko olej jadalny musi być poddawany utylizacji. Przed tym zadaniem stają także właściciele warsztatów samochodowych. Muszą oni w bezpieczny sposób pozbywać się oleju silnikowego. Kolejnym odpadem niebezpiecznym jest elektronika. Wszelkiego rodzaju pralki, lodówki, zamrażarki, telewizory oraz stare komputery. To także jest poddawane utylizacji a niektóre elementy recyklingowi.

 

Jak przebiega odbiór śmieci niebezpiecznych?

Przede wszystkim najważniejsze jest to, by skontaktować się z daną firmą i podpisać z nią umowę. Umowa jest zabezpieczeniem dla obu stron i dowodem na to, że odpady rzeczywiście transportowane są w bezpieczny sposób. Dokument ten jest istotny, kiedy odwiedzi nas kontrola lub musimy dowieść, że w sposób odpowiedni prowadzimy wywóz odpadów. Następnie firma przyjeżdża po odpady i w tym momencie kończy się odpowiedzialność przedsiębiorcy. Odbiór śmieci niebezpiecznych, zostaje w rękach firmy za to odpowiedzialnej.