bibuły filtracyjne

Jedną z czynności wykonywanych w laboratorium, jest filtracja, określana także mianem sączenia. Jej celem jest oddzielenie substancji stałych od cieczy oraz gazów. Sączenie przeprowadzane jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a także odpowiednich materiałów filtracyjnych – w tym bibuł, gilz ekstrakcyjnych i sączków. Jakie rodzaje sączków wyróżniamy? Jakie są ich właściwości? Na te i inne pytania, odpowiemy w artykule.

Właściwości i zastosowanie sączków

Sączki składają się w 95% z czystej celulozy i puchu bawełnianego. W zależności od rodzaju oraz właściwości, mogą one być wykorzystywane do sączenia substancji o różnym składzie chemicznym i ziarnistości.

Materiały filtracyjne, takie jak filtry, sączki czy bibuły filtracyjne, znajdują zastosowanie zarówno w laboratoriach analitycznych, jak i w aptekach. Z powodzeniem wykorzystuje się je także w instytucjach medycznych, oczyszczalniach ścieków, a także w placówkach naukowo-badawczych. Kompleksowe wyposażenie laboratoriów (w tym: meble laboratoryjne, urządzenia i sprzęt badawczy), a także szeroki wybór materiałów filtracyjnych, oferuje LABO24.

Rodzaje sączków różnią się od siebie przepuszczalnością cząstek o różnej wielkości, a także gramaturą materiału, co z kolei wpływa bezpośrednio na tempo filtracji. Sączki filtracyjne należy dobierać uwzględniając postać, ziarnistość oraz skład substancji poddawanej filtracji.

Jakie rodzaje sączków wyróżniamy?

Sączki dzielimy na jakościowe (twarde, średnie, miękkie) oraz ilościowe (twarde, średnie, miękkie). Jedne i drugie mogą mieć teksturę gładką, krepowaną lub wytłaczaną. Ponadto sączki mogą mieć jeszcze formę składaną. 

1. sączki ilościowe

Sączki filtracyjne do analiz ilościowych, przykładowo: sączki ilościowe miękkie charakteryzują się gąbczastą strukturą i szerokimi porami, dlatego filtracja z ich udziałem jest szybka. Sączki ilościowe miękkie wykorzystywane są do filtracji osadów gruboziarnistych o dużej objętości (wodorotlenek aluminium, żelaza, chromu), a także do oznaczania krzemianów w stali. Producenci materiałów filtracyjnych oferują także sączki ilościowe miękkie w postaci składanej, dzięki której zwiększa się wydajność filtracji.

2. sączki jakościowe (możemy wyróżnić: sączki browarnicze, winiarskie, sączki do badania gleby lub powietrza)

  • Sączki jakościowe browarnicze wykorzystywane są m. in. do oznaczenia ekstraktu w substancjach, stosowanych przy produkcji piwa. Pofałdowana forma sączków browarniczych zwiększa wydajność i tempo sączenia;
  • Sączki jakościowe do badania gleby wykorzystywane są do badań i analizy jakościowej gleby i materiału siewnego.