restrukturyzacją firmy

Restrukturyzacja i upadłość to dwa odmienne pojęcia. Podstawowym celem obu tych instytucji jest pomoc firmie, która ma problemy finansowe. W obu trybach wniosek rozpoznawany jest przez wydział gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sądu rejonowego. W każdym z nich powołuje się również sędziego-komisarza, który na bieżąco nadzoruje proces restrukturyzacji, bądź upadłości. Jakie są jednak różnice między upadłością a restrukturyzacją?

Czym jest restrukturyzacja i upadłość?

Restrukturyzacja pozwala uchronić się przed upadłością. Z rozwiązania mogą skorzystać zarówno właściciele firm, jak i obciążeni kredytem konsumenci. Zadaniem postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona przed upadłością i pomoc przedsiębiorcy w powrocie do sprawnej działalności. Jak zauważa ekspert z Kancelarii Legal Liability z Łodzi:

Restrukturyzacja firmy ma na celu optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Im wcześniej przedsiębiorca zdecyduje się na tę procedurę, tym większe ma szanse na przywrócenie firmie płynności finansowej. Szybko otwarte postępowanie restrukturyzacyjne to dobra alternatywa dla ogłoszenia upadłości.

Restrukturyzacja chroni przedsiębiorcę przed bankructwem i zamknięciem prowadzonej działalności. Z kolei upadłość jest stanem nieodwracalnym i zawsze wiąże się z zamknięciem działalności. Może jednak oznaczać zmniejszenie, a niekiedy nawet całkowite pozbycie się długów.

Kiedy restrukturyzacja, a kiedy ogłoszenie upadłości?

Restrukturyzację może prowadzić przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością oraz taki, który jest już niewypłacalny. Nad restrukturyzacją firmy warto się zastanowić w momencie, gdy inne sposoby jej ratowania zawiodły. Postępowanie takie może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Upadłość natomiast ogłasza się tylko, gdy dłużnik jest niewypłacalny. Jest to sytuacja, w której nie można zastosować działań restrukturyzacyjnych – ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy liczba i wysokość zaległych zobowiązań firmy jest zbyt duża, aby można je było spłacić choćby w niewielkiej części.

Podstawową różnicą pomiędzy restrukturyzacją firmy i upadłością jest cel, któremu służą. Postępowanie restrukturyzacyjne ma doprowadzić do uniknięcia bankructwa. Jeśli dłużnik znajdzie się w trudnej sytuacji, może z niego skorzystać, aby doprowadzić do porozumienia z wierzycielami. Z kolei rolą postępowania upadłościowego jest wyprzedaż mienia dłużnika i chociażby częściowe zaspokojenie wierzycieli. Po zakończeniu restrukturyzacji przedsiębiorca nadal będzie prowadził firmę, natomiast upadłość najczęściej kończy jej funkcjonowanie.