Spawanie MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG to obecnie najczęściej stosowana technika łączenia elementów metalowych. W procesie spawania wykorzystuje się łuk elektryczny, jaki powstaje pomiędzy topliwą elektrodą a spawanym materiałem. Łuk i jeziorko ciekłego metalu znajdują się pod osłoną gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG).

Spawania metodą MIG/MAG. Opis techniki

Spawanie metodą MIG/MAG nazywane jest techniką spawania metali w osłonie gazów chroniących, przy czym o metodzie MIG mówimy, gdy stosuje się gazy obojętne a o spawaniu MAG wtedy, gdy osłonę stanowią gazy aktywne. Łuk jarzy się pomiędzy drutem elektrodowym a materiałem spawanym i powstaje w momencie zetknięcia się obydwu elementów. Przez dyszę wypływa dodatkowo gaz osłaniający, którego zadaniem jest ochrona łuku spawalniczego przed wpływem reaktywnego tlenu z otoczenia. Gaz wypiera tlen i tym samym zapobiega utlenianiu się spoin.

Do gazów aktywnych wykorzystywanych w metodzie MAG zalicza się czysty CO2 lub mieszaninę gazów z argonem i CO2 w różnych proporcjach. Wysoka reaktywność gazów umożliwia stosowanie metody MAG to łączenia materiałów niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. W metodzie MIG z kolei wykorzystywane są gazy niereaktywne, czyli obojętne – może to być argon, hel lub ich mieszanka. Spawanie MIG sprawdza się w przypadku aluminium, miedzi, tytanu i magnezu.

Usługi spawalnicze metodą MIG/MAG oferuje firma SIŁOVEX. Stawka za roboczogodzinę określana jest indywidualnie i zależy od wybranej metody spawania. Co do zasady metoda MIG/MAG charakteryzuje się wysoką wydajnością stapiania i dużą szybkością łączenia elementów. Warto wspomnieć także o niskich kosztach spoiwa. Co więcej, spawanie może odbywać się w sposób automatyczny lub półautomatyczny, co pozostaje nie bez znaczenia na koszty.

Przykłady zastosowania metody MIG/MAG

Usługi spawalnicze metodą MIG/MAG obejmują wytwarzanie różnych konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników i obróbkę blach cienkich – na przykład przy produkcji samochodów. Metoda MIG/MAG wykorzystywana jest w przemyśle stoczniowym i ciężkim oraz w pracach remontowych i konserwacyjnych. Jest to technika powszechnie stosowana w zakładach seryjnej produkcji oraz w małych warsztatach naprawczych.

Spawanie MIG/MAG jest efektowne i precyzyjne, a spoiny charakteryzują się wysoką jakością wykonania. Nowoczesne urządzenia mogą zespajać ze sobą nawet bardzo grube blachy, co ma niemałe znaczenie w kontekście budowy okrętów czy też taboru kolejowego. Spawarki MIG/MAG obecne są także na liniach montażowych i produkcyjnych.