wzrost wydajności

Integracja automatyki przemysłowej to ogół czynności związanych ze wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji. Obejmuje prace takie jak: projektowanie systemu, wybór urządzeń i planowanie ich ustawienia np. w odpowiedniej kolejności w przypadku budowy linii produkcyjnej, a także ich montaż, wdrożenie systemów sterujących i monitorujących oraz połączenie ich oprogramowaniem informatycznym.

Co daje integracja automatyki przemysłowej?

Istnieje wiele korzyści z przeprowadzenia integracji automatyki przemysłowej. Są to przede wszystkim:

  • wzrost wydajności produkcji,
  • bardzo niska awaryjność systemu,
  • lepsza organizacja pracy,
  • mniejszy udział pracowników w procesie produkcyjnym,
  • zmniejszenie kosztów procesu produkcyjnego,
  • łatwa obsługa produkcji dzięki panelom sterowania.

Integrację automatyki przemysłowej wykonują firmy inżynierskie specjalizujące się we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do procesów seryjnej produkcji. Tego typu usługi świadczy np. firma ARM Robotics z Chorzowa. Fachowo przeprowadzona integracja automatyki przemysłowej zapewnia optymalizację procesów produkcyjnych i wzrost rentowności zakładu przemysłowego.

Jak przebiega proces integracji automatyki przemysłowej?

Proces integracji automatyki przemysłowej rozpoczyna się od rozmowy z Klientem, wizji lokalnej obejmującej zakład przemysłowy oraz analizy wymagań i oczekiwań Klienta. Następnie opracowywana jest koncepcja i przygotowywany jest projekt automatycznego systemu. Integratorzy przemysłowi dobierają odpowiedni system i rozwiązania dopasowane do danego procesu produkcyjnego i maszyn, aby skutecznie zwiększyć wydajność ich pracy. Wybierają też oprogramowanie pozwalające na monitorowanie i pobieranie raportów z przebiegu produkcji. Dzięki temu, menadżerowie mogą podejmować decyzję oparte na dokładnych danych i stale usprawniać procesy.

Zastosowanie automatyki przemysłowej

Integrację systemów automatyki przemysłowej można przeprowadzać praktycznie we wszystkich przedsiębiorstwach z różnych gałęzi przemysłu. Systemy wykorzystywane są m.in. w branży motoryzacyjnej, chemicznej, hutniczej, energetycznej, odlewniczej, spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej i gazowniczej. Automatyczne systemy służą do wykonywania czynności takich jak: montaż, pakowanie, przenoszenie, paletyzacja, etykietowanie, a także kontrola jakości produktów. W zakładach stosuję się integrację poziomą, które dostarcza informacji o całym łańcuchu dostaw oraz pionową, która obejmuje cały proces produkcji.