Rehabilitacja pacjentów po poważnych chorobach i urazach oraz z wrodzonymi dysfunkcjami ruchowymi pozwala im odzyskać sprawność lub nabyć umiejętności pozwalające na większą samodzielność w codziennym życiu. W centrach rehabilitacji fizykoterapeuci i rehabilitanci wykorzystują szereg narzędzi i instrumentów, które zwiększają efekty ćwiczeń. Między innymi korzystają ze sprzętu znanego pod nazwą UGUL. Czym on jest?

Pojęcie UGUL

UGUL to inaczej kabina do rehabilitacji i ćwiczeń. Skrót ten pochodzi od Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego -UGUL. Kabina przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie. W ten sposób jeden rehabilitant może w tym samym czasie pomagać kilku swoim podopiecznym w wykonywaniu zadanych ćwiczeń. Zwiększa się efektywność jego pracy, a koszty organizacji rehabilitacji pacjentów maleją.

W UGUL stosuje się zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz ćwiczenia czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. We wnętrzu kabiny UGUL istnieje możliwość wykorzystania także wyciągu Perschl`a.

Wykorzystanie ugul do rehabilitacji

UGUL jest narzędziem pozwalającym na zwiększenie wydajności pracy zakładów rehabilitacji. Prostokątna rama, drabinki i przywieszki tworzące UGUL dają doskonale oprzyrządowane stanowisko pracy dla rehabilitanta. Profesjonalny UGUL ze sklepu Juventas wraz z przywieszkami i regulowanymi drążkami, będzie korzystnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie w gabinetach i zakładach rehabilitacji możliwości lokalowe są niewielkie, a potrzeba dużo miejsca dla ćwiczenia pacjentów. Po wstawieniu do kabiny UGUL stołu do rehabilitacji oraz uzupełnienia go osprzętem, można wykonywać wszechstronne ćwiczenia z pacjentami.

Rehabilitacja jest bardzo istotnym elementem procesu leczenia chorych. Dzięki niej mogą oni wrócić nawet do pełnej sprawności lub uzyskać ją, jeśli wada ruchowa była wrodzona. Profesjonalne oprzyrządowanie w zakładach rehabilitacyjnych sprzyja zdobywaniu przez pacjentów znakomitych efektów ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ćwiczenia w domu nigdy nie przyniosą takich rezultatów w krótkim czasie. Jedynie rehabilitacja pod okiem ekspertów da efekty i będzie prowadzona w sposób niezagrażający w żadnym stopniu bezpieczeństwu pacjenta. Trzeba znać techniki rehabilitacji, aby nikomu nie zaszkodzić i właściwie wykorzystywać podstawowe i zaawansowane narzędzia do ćwiczeń.