części wózków widłowych

Wózek widłowy to urządzenie mechaniczne, a tego rodzaju maszyny zawsze są narażone na awarie. Dochodzi do nich wskutek wypadków lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu, ale też ze względu na intensywną eksploatację czy starość części. Z jakimi problemami mamy do czynienia najczęściej, jeśli chodzi o wózki widłowe?

Uszkodzenie wideł lub mechanizmu ich unoszenia

Niewątpliwie wśród najczęściej występujących awarii trzeba wskazać na te, dotyczące wideł. Czym są widły? To elementy robocze, stanowiące nieodłączne elementy wszelkich wózków widłowych. To dzięki nim możliwe jest uniesienie, a następnie transport towaru. Dlatego też całkowita sprawność wideł zawsze jest bardzo ważna.

Stosunkowo często dochodzi do uszkodzenia mechanicznego wskutek uderzenia lub nadmiernego obciążenia. Może dojść do ubytku w widłach lub też do ich wykręcenia. W takich sytuacjach najczęściej przeprowadza się wymianę wideł. W niektórych sytuacjach dochodzi też do uszkodzenia mechanizmu napędzającego. Najczęściej jest nim system hydrauliczny. Utrata szczelności czy rdza to często spotykane problemy. W zależności od rodzaju i zaawansowania problemu dokonuje się naprawy systemu poprzez wymianę pojedynczych części lub też wymianę całego układu.

Jednostki napędowe

Decydując się na zakup lub wynajem wózka widłowego, trzeba pamiętać, że są to maszyny silnikowe. Oczywiście poza wózkami ręcznymi, które nie posiadają silników. Niemniej większość wózków ma je na wyposażeniu. SIlnik to skomplikowane urządzenie, w którym wiele elementów może ulec awarii choćby wskutek intensywnej eksploatacji. Również w tym przypadku w niektórych sytuacjach możliwa jest naprawa, a w innych przeprowadza się wymianę jednostki napędowej.

Wynajem wózka widłowego Poznań, czyli komfort w przypadku awarii

Chcesz uniknąć problemów z awariami? W takim razie zdecyduj się na wynajem wózka widłowego. Firmy oferujące wynajem świadczą też usługi serwisowe. Jeśli dojdzie do usterki, usługodawca odbiera wózek i przeprowadza naprawę. Na czas jej przeprowadzenia otrzymasz wózek zastępczy.