podajniki taśmowe

Każdy z nas zna z pewnością podajniki taśmowe, które wykorzystuje się między innymi w hipermarketach podczas transportu towarów do kasy. Podobnie działające urządzenia transportowe nazywane przenośnikami taśmowymi stosuje się powszechnie w przemyśle.

Używane są one między innymi na liniach produkcyjnych, w magazynach, na placach budowy, czy w kopalniach.

Budowa podajników taśmowych

Najbardziej istotnym elementem, z którego składają się podajniki taśmowe są taśmy, które służą jako element pociągowy i nośny dla transportowanych towarów. Mogą one być wykonane z różnego rodzaju materiałów, jak chociażby z elastycznych tworzyw sztucznych i naturalnych, z silikonu, czy też z gumy. Zwykle taśma połączona jest w pętlę, której dolna i górna część oparta jest na rolkach nazywanych krążnikami. Kolejnym istotnym elementem są bębny, które odpowiadają za wprawianie taśmy w ruch, jak również jej napinanie celem podtrzymania ruchu. Jeżeli taśma nie będzie prawidłowo napięta, opadnie i przestanie się przesuwać. pośród pozostałych części należy wymienić także bębny odchylające i odcinające taśmę, urządzenia służące do czyszczenia bębnów jak i samej taśmy. Oczywiście nie wolno zapomnieć o silniku elektrycznym, który wprawia w ruch całe urządzenie. w zależności od zastosowania podajniki taśmowe mogą być wyposażone także w dodatkowe urządzenia, jak na przykład wagi, albo też wykrywacz metali.

Zastosowanie

Podajniki taśmowe stosuje się bardzo powszechnie w przemyśle. Znaleźć możemy je między innymi w :

  • Magazynach – dzięki nim znacznie łatwiejsze jest przenoszenie i sortowanie towaru,
  • Kopalniach – wykorzystywane są do ciągłego transportu surowców i kruszyw oraz załadunku pojazdów transportowych,
  • Zakładach produkcyjnych – służą do transportu produktów na kolejnych etapach produkcji oraz np. selekcji surowców pod względem ich jakości.

W zależności od tego, gdzie będą zastosowane podajniki taśmowe i jaki towar będzie dzięki nim transportowany, urządzenia te mogą różnić się pomiędzy sobą kątem nachylenia, jak również nawierzchnią taśmy. W zakładach produkcyjnych najczęściej znaleźć można podajniki taśmowe, które transportują surowce i produkty pod kątem od zera do 20 stopni.