Przeciętny Kowalski idąc ulicą miasta nawet nie zdaje sobie sprawy z konstrukcji maszyn lub obiektów, które właśnie mija. Specjaliści, którzy zajmują się projektowaniem oraz konstrukcją maszyn a także obiektów potwierdzają – nasz świat składa się z miliardów komponentów, które możemy dostrzec dopiero po bardziej wnikliwym spojrzeniu.

Przyjrzyjmy się zatem wiaduktom, mostom oraz innym konstrukcjom budowlanym, które tworzą aglomeracje i pozwalają ludzkości się rozwijać. Wieżowce, mosty czy też wiadukty stworzone są przede wszystkim ze stali. To oczywiście nie jedyny materiał, który jest wykorzystywany podczas budowy obiektów. Zmierzamy jednak do tego, że każda z konstrukcji to składowa wielu podzespołów, które przed całkowitym złączeniem powinny być dokładnie sprawdzone. Tu w świecie materiałów, stali, aluminium i budownictwa oraz inżynierii pojawia się magiczne słowo – badanie materiałów.

badania-magnetyczno-proszkowe

Czym jest badanie materiałów i w jakim celu jest stosowane? Badania spotykane są w fabrykach, gdzie laboratoria analizują poszczególne podzespoły, szukając wad ukrytych, pęknięć lub innych defektów, które mogłyby spowodować ogromne zniszczenia a także analizując wytrzymałość danej konstrukcji. Możemy wyobrazić sobie most lub wieżowiec, który został zbudowany z niesprawdzonych, wadliwych materiałów. Gdyby nie badania materiałów – znacznie częściej słyszelibyśmy o zawalonych konstrukcjach, które prócz strat finansowych, pochłonęły setki ludzkich istnień. Aby uniknąć tego typu czarnych scenariuszy, powstały specjalistyczne laboratoria, które oferują badanie materiałów.

badania-makroskopowe

Jak przeprowadzana jest diagnostyka materiałów konstrukcyjnych? Badania można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • Badania nieniszczące (NDT) – rodzaj badania kryjący się pod angielską nazwą Non-Destructive Testing to zbiór procesów, które pozwalają ocenić istniejące już konstrukcje i poszczególne materiały, z których składa się cały obiekt. Badanie nieniszczące oceniają jakość materiałów a także prognozują ich wytrzymałość. Co ważne, badanie przeprowadzone jest w sposób nieinwazyjny, czyli nie wpływający na obniżenie trwałości i wytrzymałości materiału. Dzięki temu, badania mogą być przeprowadzane na próbkach już podczas etapu konstruowania.

  • Badania niszczące – (DT) – badania, które kryją się pod angielską nazwą Destructive Testing to sposób analizy próbki materiału w sposób inwazyjny. Badanie przeprowadzane jest na specjalnie przygotowanych próbkach materiału. Podczas badania próbki ulegają zniszczeniu – na tej podstawie oceniana jest wytrzymałość materiału a także jego jakość. Badania niszczące wykorzystywane są po to, aby sprawdzić granice wytrzymałości określonych materiałów a także sprawdzić, w jaki sposób dany materiał poddaje się siłom, które na niego oddziałują.

badania-ultradzwiekowe

Profesjonalne badania materiałów pozwalają oszczędzić nie tylko pieniądze, ale także ludzkie zdrowie i życie. Dzięki nim, budowane konstrukcje i maszyny są jeszcze wytrzymalsze. Nie dziwi więc fakt, że fabryki oraz firmy budowlane specjalizujące się we wznoszeniu wieżowców czy mostów bądź też wiaduktów bardzo często korzystają z usług laboratoriów, które specjalizują się w przeprowadzaniu badań materiałów.

 

Autor artykułu
Tekst powstał dzięki współpracy z firmą de-tech.pl – laboratorium badan materiałów