Chcesz, aby twoje pieniądze zaczęły pracować? Posiadasz już sporo oszczędności i jesteś gotów na postawienie pierwszych kroków na rynku inwestycji? Już dziś pomyśl o tym, jak zdywersyfikować portfel. Oto zbiór przydatnych informacji o różnych formach lokowania kapitału.

Najlepszą formą ochrony inwestycji jest ich dywersyfikacja. To właśnie dlatego nigdy nie jest dobrym pomysłem lokowanie całego kapitału w jeden tylko instrument. Jeśli dopiero zaczynasz stawiać pierwsze kroki na rynkach walutowych, giełdzie albo w świecie produktów takich, jak fundusze inwestycyjne, pamiętaj aby część środków lokować w produkty niskiego ryzyka, a dopiero wraz z nabieraniem doświadczenia stawiać na bardziej agresywne formy inwestowania. Oto kilka popularnych instrumentów inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są nie tylko bardzo popularną, ale i dość zróżnicowaną grupą produktów. W zależności od tego, jakie ryzyko jesteś w stanie podjąć i jakich zysków oczekujesz, możesz przystąpić do różnych rodzajów funduszy. Istnieją na przykład fundusze inwestycyjne niskiego ryzyka, które inwestują w papiery pieniężne. Poziom ryzyka jest bardzo niewielki, ale i spodziewany zysk nie przekracza oprocentowania, którego możesz spodziewać się lokując środki na zwyczajnej lokacie terminowej. Odrobinę większych zysków możesz się spodziewać, inwestując w fundusze które swój portfel opierają na papierach dłużnych. Natomiast fundusze mieszane (inwestujące w akcje i obligacje) oraz fundusze inwestujące w akcje mogą wiązać się z zyskiem, ale i ryzykiem na poziomie podobnym do gry na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obligacje

Obligacje uważane są za stosunkowo bezpieczny instrument inwestycyjny. Można podzielić obligacje na kilka rodzajów, jednak charakteryzują się jedną wspólną cechą. Obligacje nie dają posiadaczowi uprawnień względem emitenta takich, jak współwłasność czy też dywidenda. Inwestycja polega na zakupie obligacji wydanych przez emitenta, a następnie pobraniu odsetek oraz płatności za ponowne wykupienie w ustalonym czasie. Wiele zależy od rodzaju obligacji, jednak zazwyczaj możesz spodziewać się zysku na poziomie podobnym lub odrobinę wyższym do lokaty bankowej. Uważane są za bezpieczny sposób lokowania kapitału. W takie instrumenty warto inwestować część dostępnych środków – to doskonały sposób na dywersyfikację portfela. Emitentem obligacji może być Ministerstwo Finansów, ale także i gminy, banki spółdzielcze oraz przedsiębiorstwa.

Rynki walutowe

A może chcesz podjąć prawdziwe wyzwanie i zagrać na rynkach Forex? Aby to zrobić, nie musisz dysponować dużą ilością gotówki, gdyż rynki te korzystają z mechanizmu dźwigni finansowej, pozwalającej na wejście do gry nawet tym klientom, którzy dysponują kwotami rzędu 1000 złotych. Na Forex możesz próbować swoich sił, inwestując w waluty, dobra nietrwałe, metale szlachetne i wiele innych. Zanim jednak przystąpisz do inwestycji, skorzystaj z programu szkoleniowego oferowanego przez jednego z brokerów. Dzięki programowi symulacyjnemu możesz nauczyć się działania Forex zanim zaczniesz inwestować realne pieniądze.