Kask ochronny lub hełm ochronny to jeden  podstawowych elementów odzieży ochronnej, pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pracy na budowie. Zgodnie z przepisami każda osoba przebywająca na budowie  powinna posiadać kask ochronny, zabezpieczający głowę przed ewentualnymi urazami.  Każdy pracownik budowlany powinien również przejść stosowne przeszkolenie na temat zasad używania hełmu ochronnego.

Ryzyko urazów w czasie pracy na budowie

Teren budowy to miejsce, które generuje rozmaite niebezpieczeństwa. O wypadek na budowie nie trudno, zwłaszcza przy nieuwadze i braku przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na różnego rodzaju urazy narażona jest w sposób szczególny głowa. Urazy mózgoczaszki i twarzoczaszki są jednym z najczęściej spotkanych urazów.

Brak kasku zwiększa ryzyko uszkodzeń głowy i może w prosty sposób prowadzić do ciężkiego kalectwa, takiego jak paraliż lub nawet do śmierci. Pracownicy na budowie narażeni są nie tylko na upadki,  tym również z dużej wysokości, ale również uderzenia w głowę. Bardzo niebezpieczne są wszelkie uderzenia metalowymi przedmiotami,  zwłaszcza jeżeli przedmiot taki spada z góry z dużej wysokości. W trakcie spadania nabiera on dużej prędkości, a uraz nim spowodowany może być naprawdę niebezpieczny.

Noszenie kasków i hełmów, a przepisy BHP

Kaski i hełmy ochronne wykorzystuję się w różnych gałęziach przemysłu. Są elementem obowiązkowym ubioru pracownika budowlanego ale także pilarza, kosiarza. Przepisy BHP są pod tym względem dosyć rygorystyczne. Obowiązek noszenia kasku spoczywa na pracowniku, ale za realizacje tego obowiązku odpowiedzialny jest zawsze kierownik budowy. To on kieruje zespołem i powinien nadzorować jego pracę, również pod kątem jej bezpieczeństwa. Musi więc sprawdzać (przed rozpoczęciem pracy), czy każdy z jego podwładnych posiada na swojej głowie kask lub hełm.

Kask lub hełm ochronny powinien dobrze spełniać swoje funkcje. Taka gwarancję dają jedynie kaski certyfikowane  np ( http://www.narzedziak24.pl/ochrona-bezpieczenstwo/kaski-ochronne.html ) i tylko takie powinny być używane na budowie. Codzienną praktyka powinno również stać się sprawdzanie, czy kask noszony poprzedniego dnia nie posiada uszkodzeń, pęknięć oraz innego rodzaju defektów, które dyskwalifikują go podczas pracy.  Uszkodzony kask należy bezwzględnie wymienić. Takie działanie prowadzi z pewnością do zwiększenia bezpieczeństwa pracy