import z Chin

Jak zminimalizować ryzyko, współpracując z chińskimi dostawcami?

Potencjał biznesowy drzemiący w chińskich towarach, które są coraz lepszej jakości, to kusząca perspektywa dla polskich przedsiębiorców, którzy poszukują dobrych dostawców. Niestety, bariery kulturowe i językowe, odmienne prawa i obyczaje, a do tego dystans dzielący nas od Państwa Środka sprawia, że współpraca z chińskimi dostawcami może być utrudniona. Jak uniknąć czyhających na przedsiębiorcę pułapek?

Po pierwsze – weryfikacja dostawcy

Aby współpraca z chińskim dostawcą była udana, w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy jest on godny zaufania. Wiarygodność firmy ustala się przede wszystkim na podstawie posiadanych przez nią dokumentów. Samo zapoznanie się ze stroną internetową dostawcy czy nawet opiniami na jego temat nie wystarczy. Nie daje to bowiem pewności, czy nie mamy do czynienia z oszustami i czy dana firma w ogóle istnieje. Aby sprawdzić, czy dostawca posiada zarejestrowaną działalność i prowadzi ją legalnie, należy zapoznać się z jego licencją biznesową, zwracając przy tym uwagę na okres jej ważności. W następnej kolejności warto przyjrzeć się samej fabryce i procesowi produkcyjnemu. Dobrym rozwiązaniem jest złożenie wizyty na miejscu, przy czym dzisiaj nie trzeba robić tego samodzielnie, ponieważ zajmują się tym wyspecjalizowane firmy. Ideum pośredniczy w handlu z Chinami i oferuje m.in. sprawdzenie fabryki wraz z wykonaniem dokumentacji z odbytej wizyty. Po upewnieniu się, że dany dostawca jest wiarygodny, należy sporządzić odpowiednie dokumenty potwierdzające chęć zawarcia współpracy i opisujące jej warunki. Stosowny kontrakt handlowy powinien zawierać jak najwięcej szczegółów, by uniknąć ewentualnych problemów z dostawami.

Po drugie – sprawdzenie towaru

Udana współpraca z chińskim dostawcą zależy nie tylko od jego wiarygodności, ale też od jakości oferowanych przez niego produktów i skuteczności dostaw. W tym celu należy dokładnie zapoznać się z towarami, których import z Chin nas interesuje. Warto tu polegać nie tylko na internetowej ofercie firmy. Dobrym pomysłem jest zamówienie próbek produktu czy uczestnictwo w targach branżowych, na których będą prezentowane interesujące nas towary. Pamiętajmy przy tym, że muszą one spełniać warunki zawarte w polskim i unijnym prawodawstwie, ze szczególnym uwzględnieniem norm sanitarnych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Aby współpraca z danym dostawcą nie wiązała się z ryzykiem, warto zapoznać się z certyfikatami i atestami przyznanymi jego produktom. Istotne znaczenie ma również odpowiednie oznakowanie i zapakowanie towarów. Szczegółowo ustalone warunki współpracy ze sprawdzonym dostawcą pomogą osiągnąć oczekiwane korzyści z wymiany handlowej z Chinami.