XXI wiek czyli produkcja przy użyciu automatyki...
Wraz ze zwiększeniem zapotrzebowania na wiele produktów większość zakładów produkcyjnych musiała zainwestować...