Obawy rodziców dotyczące zmian w systemie...
Co się stanie, jeśli dziecko będące aktualnie w pierwszej klasie gimnazjum nie zda? Co będzie gdy w roku szkolnym...