procedury restrukturyzacyjnej

Procedury restrukturyzacyjne jako alternatywa dla upadłości

Procedury restrukturyzacyjne stanowią obecnie największą alternatywę dla upadłości firmy. Opierają się przede wszystkim na różnych działaniach, służących wydajności oraz sprawności funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Procedury restrukturyzacyjne wdrażane są zazwyczaj w krytycznych momentach działalności spółki; kiedy jest ona niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością. Jak zatem przebiegają procedury restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne polega na wdrożeniu różnego rodzaju zmian w aktywach, strukturze firmy, a także formie i sposobach jej zarządzania. Na czym dokładnie polega i jakie jego rodzaje możemy wyróżnić?

Pozasądowa restrukturyzacja spółki

Pierwszą, najczęściej przeprowadzaną procedurą restrukturyzacyjną jest pozasądowa restrukturyzacja spółki. Jest to postępowanie o zatwierdzeniu układu polegające na zatwierdzeniu przez sąd układu z wierzycielami.

Takie działanie jest niezwykle korzystne i w sposób efektowny broni firmę przed upadłością; razem bowiem z wydaniem postanowienia uruchomiona zostaje ochrona dłużnika. Postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a zajęcia w zawieszonych postępowaniach egzekucyjnych zostają uchylone. Co bardzo ważne dla funkcjonowania firmy, następuje brak możliwości wszczęcia nowych postępowań.

Postępowanie układowe

Kolejną formą procedury restrukturyzacyjnej będzie postępowanie układowe, w którym układ zawierany jest po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli. Po jego otwarciu następuje zawieszenie już toczących się postępowań, a także uniemożliwione zostaje wszczęcie nowych.

Jeśli wobec twojej firmy prowadzone są już liczne postępowania egzekucyjne ratunkiem przed upadłością będzie wdrożenie omawianego postępowania. Pomoże w tym renomowana firma Marshal Lion Consulting.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe jest natomiast formą postępowania układowego, w którym zawieszone zostają postępowania egzekucyjne, dotyczące wierzytelności.

Polecane jest spółkom, będącym we wstępnej fazie kryzysu finansowego, wobec których dopiero zaczynają się pierwsze działania komornicze, a widmo upadku jest dość oddalone.

Pamiętajmy jednak, że aby zawrzeć układ w uproszczonym trybie suma wierzytelności spornych nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne

Na końcu warto wspomnieć o najbardziej skomplikowanej procedurze restrukturyzacyjnej, jaką jest procedura sanacyjna. Korzystają z niej przed wszystkim firmy, znajdujące się w poważnym kryzysie finansowym. Ma ona głównie na celu poprawę sytuacji ekonomicznej i przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań oraz ochronę przed grożącą egzekucją komorniczą.