Altline

Bariery podczerwieni – zastosowanie i możliwości

Bariery podczerwieni są obecnie jedną z najskuteczniejszych metod ochrony terenu. Stanowią detektory ruchu, które zaliczamy do zewnętrznych czujek obwodowych. Stosuje się je przede wszystkim w strefach zewnętrznych budynków, chociaż niejednokrotnie spotyka się je także w pomieszczeniach wewnętrznych. Wyróżnić można ich kilka typów, w zależności długości fali z zakresu promieniowania optycznego bliskiej podczerwieni, na której pracują.

Zanim przejdziemy do opisu możliwych zastosowań barier podczerwieni, warto przyjrzeć się charakterystyce ich budowy i działania.

Charakterystyka barier podczerwieni

Bariery podczerwieni są urządzeniami działającymi na bazie wiązki promieni aktywnej podczerwieni. Są one zsynchronizowane, modulowane i kodowane losowym kodem.

W nadajniku, drogą kablową tworzony jest sygnał, przesyłany następnie do odbiornika. Tam przetworzony zostaje w strumienie torów podczerwieni. Strumień, który dotrze do odbiornika, zostaje porównany z wcześniej przysłanym sygnałem.

Generowanie wiązki kodowanej kodem losowym możliwe jest dzięki zastosowaniu mikroprocesora sterującego. Wyklucza on przejście bariery przez podświetlenie jej za pomocą tego samego lub innego nadajnika podczerwieni. Fałszywe alarmy, powodowane przez na przykład przelot ptaków, eliminowane są poprzez wprowadzenie w układzie mikroprocesora specjalnego algorytmu. Algorytm ten sprawia, że przerwanie jednej wiązki nie wywołuje alarmu, natomiast już przerwanie dwu lub więcej ów alarm wywołuje.

Wysokiej jakości bariery podczerwieni znajdziemy w ofercie firmy Altline, zajmującej się projektowaniem systemów alarmowych oraz ochrony obwodowej. Dzięki wykorzystywaniu zaawansowanej technologii, przedsiębiorstwo to jest liderem w dziedzinie specjalistycznych systemów elektronicznych ochrony zewnętrznej.

Zastosowanie bariery podczerwieni

Bariery podczerwieni to urządzenia szeroko stosowane do ochrony przed wtargnięciem intruzów przez okna, balkony, tarasy, ściany czy witryny sklepowe. Zabezpieczą nawet tak niewielkie obszary jak przestrzenie nad płotami czy przestrzenie na dachach. Ochronią furtki i bramy wjazdowe przed wtargnięciem na teren zakładów produkcyjnych osób do tego nieuprawnionych.

Modele wolnostojące i bezprzewodowe, zasilane bateriami słonecznymi używane są z kolei do ochrony obszarów szczególnego znaczenia. Tworzą bowiem wirtualną ścianę detekcji, niewidzialną i niepenetrowalną. Każda kolumna wyposażona jest w baterie słoneczne oraz dodatkowy akumulator. Działanie baterii, przy przesłoniętych panelach słonecznych, pozwala na bezproblemową pracę bariery nawet przez okres dwóch miesięcy.